Філатова Тетяна Сергіївна

Дисципліни, які забезпечує

 • «Психологія»
 • «Психологія спорту»
 • «Вікова та педагогічна психологія»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів»

Основні публікації

Статті

 1. Філатова Т.С. Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів//Т.С. Філатова//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], – Випуск 2, Том 2. – 2017.- С.111-115
 2. Психологічні особливості розвитку дитини з девіантною поведінкою, 2015
 3. Професійна діяльність психолога у спорті вищих досягнень, 2013
 4. Філатова Т.С. «Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери студентів педагогічного ВНЗ» [Текст] / Т.С.Філатова // Проблеми вдосконалення майстерності практичного психолога: Збірник наукових праць / За заг. ред.. Діхтяренко С.Ю. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», – 2012. – 130-133 с.

Тези

 1. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОРТЕБАМИ, 2016
 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї, 2016
 3. Професійна мотивація майбутніх практичних психологів, 2013
 4. Філатова Т. «Особливості взаємин дітей у сім’ї» [Текст] / Т. Філатова// Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 21 лютого 2012 року) / гол. ред. Ткачук Л.В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 54 -55 (0,1 д.а.)
 5. Філатова Т. «Практичний психолог в закладах освіти» [Текст]  / Т.Філатова // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського  науково-практичного семінару, (Умань, 29 березня 2012 р.) / гол. ред.. Шимко В.А. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 53-55с.
 6. Філатова Т. «Актуальні питання психологічної діагностики» [Текст] / Т. Філатова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 25 жовтня 2012 р. / гол. ред.. Діхтяренко С.Ю. – Умань: ПВЦ «Візаві», 2012. – 46-48с.

Контакти

e-mail: tatjana_filatova@ukr.net

Блог викладача