Гагарін Микола Іванович

Google Scholar

 Дисципліни, які забезпечує

 • «Педагогіка»
 • «Зарубіжна система ВО»
 • «Моніторинг якості освіти»
 • «Моніторинг освіти у ВШ»
 • «Організація методичної роботи з медпрацівниками»
 • «Педагогіка профільної школи»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки»

 

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

 1. Педагогіка профільної школи: навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника / Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284 с.

Монографії

 1. Гагарін М. І., Коберник О. М., Прищепа С. М., Ткачук М. М. Проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу: теорія, історія, практика: монографія // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 338 с.

Статті:

 1. Гагарін М. Виховна система школи як об’єкт проектування // Science and Education a New Dimension: Philo – Budapest 2016. – ІV (25). – Is. 105. – P. 16–20.
 2. Гагарін М. Виховна система школи : сутність та структура / М. Гагарін // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – В. 1. – С.45–52.
 3. Гагарін М. Формування морально-етичних цінностей студентської молоді у проектній діяльності / М. Гагарін // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон : Грінь Д., 2015. – Т. 3. – С. 14–17.

 

Контакти

e-mail : mykola.gagarin@udpu.edu.ua