Гриньова Наталія В’ячеславівна

 Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Сучасні теорії глибинної психології»
 • «Історія психології»
 • «Методика навчання психології»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до аналізу малюнку в діагностико-корекційному процесі»

Основні публікації

Монографія

 1. Професійне становлення майбутніх практичних психологів (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання) монографія / Н. В. Гриньова. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 257 с.

Навчальні посібники

 1. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с.
 2. Основи глибинної психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 124 с.
 3. Підготовка психолога-практика до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі (психодинамічний підхід) : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. –174 с.

Методичні рекомендації

 1. Семінарські заняття з «Історії психології». Методичні рекомендації / Уклад. : Н.В. Гриньова – Умань., 2012. –  61 с.
 2. Сучасні теорії глибинної психології. Методичні рекомендації / Умань : РВЦ «Софія», 2009. –  68 с.

Статті:

 1. Гриньова Н. В. Особливості використання проективно-тестових методик та методики психоаналізу комплексу тематичних малюнків / Н. В. Гриньова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – 2014. – № 45 (69). – Ч. І. – С. 42–46.
 2. Гриньова Н. В. Психокореція засобом малюнку в контексті професійної підготовки практичного психолога / Н. В. Гриньова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – 2015. – № 45 (69). – Ч. ІІ. – С. 133–139.
 3. Гриньова Н. В. Професійний розвиток майбутніх практичних психологів у форматі психодинамічного підходу / Н. В. Гриньова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. – 2015. – № 1 (14), травень. – С. 16–20.
 4. Гриньова Н. В. Можливості проективних методів у профвідборі абітурієнтів на психологічні спеціальності / Н. В. Гриньова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2015.– Додаток 2 до Вип. 35, Том І (13).– С. 136–143.
 5. Гриньова Н. В. Особливості фахової підготовки студентів-психологів до роботи з дітьми «груп ризику» в процесі навчання у ВНЗ / Н. В. Гриньова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. – 2015. – №2 (15), жовтень. – С. 24–29.
 6. Гриньова Н.В. Психологічна студія «Я-професіонал» як форма удосконалення фахової підготовки майбутніх практичних психологів / Н. В. Гриньова // VirtusScentificJournal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba – October№8, 2016.–P. 36-39.
 7. Гриньова Н.В. Особливості професійного відбору абітурієнтів на психологічні спеціальності/ Н. В. Гриньова// Internationalscientific-practicalcongressofpedagogues, psychologistsandmedics “NewTrendsofGlobalscientificideas. 2016.”, the 10thofMarch, 2016,Geneva (Switzerland). – С. 294-298.

За час роботи на посаді доцента кафедри психології видано 12 друкованих праць.

Контакти

e-mail: grineva-n@ukr.net