Якимчук Борис Андрійович

 Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Загальна психологія»
 • «Сучасні проблеми психологічної теорії та практики»
 • «Вікова та педагогічна психологія»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Роль образного мислення в процесі розв’язання творчих задач з креслення»

Основні публікації

 1. Якимчук Б.А. Образ у структурі творчої діяльності  / Б.А.  Якимчук // Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Спецвипуск: Проект «Когнітивні процеси та творчість», 2010. – С. 124-129.
 2. Якимчук Б.А. Проблеми виховання підлітків у неповних сім’ях  / Б.А.  Якимчук // Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 111-113.
 3.  Якимчук  Б.А. Професійна підготовка, кваліфікація, функції та етика консультанта / Б.А. Якимчук // Становлення професійних якостей практичного психолога у різних галузях діяльності: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 50-53.
 4.  Якимчук Б.А. Психолого-педагогічне консультування щодо розвитку здібностей школярів / Б.А.  Якимчук // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С. 119-123.
 5.  Якимчук  Б.А., Якимчук  І.П. Основи психологічного консультування (лекційний курс): навчально-методичний посібник для студ. спеціальності «Практична психологія».-Умань: ПП Жовтий О. О., 2012.-204 с.
 6. Якимчук  Б.А., Данилевич  Л.А., Шулдик  Г.О.  Психологія здібностей: навчальний посібник. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012.- 114 с.
 7. Якимчук  Б.А. Психологічні особливості розвитку творчого мислення підлітків //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ХІІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» 24-25 липня 2012 року.- Вип. 15, частина І. – Київ, 2012.
 8. Якимчук  Б.А., Гуртовенко Н.В. Психологічні особливості готовності до професійної самореалізації майбутніх педагогів //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ХІІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» 24-25 липня 2012 року.- Вип. 15, частина І. – Київ, 2012.

 

Контакти

e-mail: boris.yakimchuk@udpu.edu.ua