Ільченко Ірина Степанівна

Дисципліни, які забезпечує

  • “Психологія девіантної поведінки”
  • “Різновиди соціально-психологічних тренінгів”
  • “Психологія особистості”
  • “Психологія”
  • “Гендерна психологія”

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: “Гендерні особливості психологічної готовності студентської молоді до шлюбного життя”

Основні публікації

  1. Ільченко, І.С, Перепелюк Т.Д. Організація і методика соціально-психологічного тренінгу: навчальний підручник / І.С. Ільченко, Т.Д. Перепелюк. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 230 с. (подано до друку)
  2. Ільченко І.С. Гендерна психологія: навчальний посібник / І.С. Ільченко. – Умань: ПП Жовтий ОО., 2012.– 180 с. (подано до друку)
  3. Ільченко, І. Психологічна готовність до шлюбного життя: теоретичний аспект [Текст] / І.Ільченко, С. Байда  // Психологічні проблеми творчості: збірник матеріалів XII Міжнародної психологічної конференції.  – Київ, 2012. – Україна. – С
  4. Ільченко, І. Проблема готовності до шлюбного життя у психолого-педагогічній літературі [Текст] / І.Ільченко  // Проблеми вдосконалення майстерності практично психолога: збірник наукових праць.  – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С. 68-75.

 

 

 

Контакти

e-mail: conf_udpu2011@mail.ru