Кірдан Олена Леонідівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

  • «Державні стандарти і якість вищої освіти»
  • «Історія педагогіки»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ – початок ХХ століття)».

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття)»

 Коло наукових інтересів:

Теорія та практика управління вищими навчальними закладами; історія освітньо-виховних систем, реформування системи освіти.

Основні публікації

Монографія:

  1. Кірдан О. Л. Управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття) : теорія і практика : монографія / О. Л. Кірдан. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 453 с.

Навчальні, навчально-методичні та практичні посібники та видання:

  1. Положення про кафедру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / укл. Кірдан О. Л. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 17 с. – (Сер. «Управління навчальним закладом»).
  2. Положення про факультет (навчально-науковий інститут) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / укл. Кірдан О. Л. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 26 с. – (Сер. «Управління навчальним закладом»).

Публікації за матеріалами наукових заходів:

  1. Кірдан О. Л. Обґрунтування напрямів удосконалення системи управління сучасними вищими навчальними закладами України з урахуванням ретродосвіду / О. Л. Кірдан // Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару / ред. кол.: Кірдан О. Л. [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 57–62.

Контакти

email:kirdan_olena@ukr.net