Клименко Юлія Анатоліївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Самоменеджмент менеджера ділової кар’єри»
 • «Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах»
 • «Ділове спілкування менеджера соціальної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу»

Основні публікації

Монографія

 1. Клименко Ю.А. Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: монографія / Ю.А. Клименко. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 215 с.

Статті

 1. Клименко Ю. А. Розвиток есперанто-руху в Україні: від історії до сучасності // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – Вип. 8 (Ч. 2). – С. 253–259.
 2. Клименко Ю. А. До історії розвитку есперанто-руху в Україні / Ю. А. Клименко // Збірник наукових праць Херсонського державного університету: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. LXVІ. – С. 75–80.
 3. Клименко Ю. А. З історії створення міжнародних мов / Ю. А. Клименко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – Ч. 15. – С. 118 – 125.
 4. Клименко Ю. А. До історії виникнення і розвитку міжнародної  мови «волапюк» / Ю. А. Клименко //  Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – Вип. 9. – С. 184 – 198.
 5. Клименко Ю. А. Людвік Заменгоф – творець міжнародної планової мови «есперанто»  / Ю. А. Клименко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань : РВЦ „Софія”, 2014. – Вип. 37. – С. 135 –140.
 6. Клименко Ю. А. Міжнародна мова «есперанто» Людвика Заменгофа (1859 – 1917) / Ю.А. Клименко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : МОН України, Херсонський державний університет, 2015. – 239 с. – С. 36 – 41.
 7. Клименко Ю. А. Мова «волапюк» в історії виникнення міжнародних планових мов / Ю. А. Клименко // Вісн. Черкас. нац. ун-ту імені Б. Хмельницького. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : Вид. ЧНУ, 2016. – №3. – 152 с. – С. 72 – 79.
 8. Клименко Ю. А З історії створення радіогазет як основної форми радіомовлення міжнародною мовою есперанто (1927–1937 рр.) / Ю. А. Клименко // Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Вип. 149. – Серія: Педагогічні науки. –Кропивницький : РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2016. – 174 с. – С.  111–116.
 9. Клименко Ю. А. Про радіомовлення мовою есперанто в Україні (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Історико-педагогічний альманах (Умань) – 2016. – №1.
 10. Клименко Ю. А. Єдність людини та професії у соціальній роботі: досвід США / Ю. А. Клименко // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери». – Умань, 27 квітня 2017 р.

Контакти

e-mail: klymenkoudpu@gmail.com