Коляда Наталія Миколаївна

Google Scholar

Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Н. М. Коляда – член науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини», Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини; керівник держбюджетної теми «Розвиток дитячого руху в Центральній Україні» (2010-2013 рр.); член редакційної колегії фахового видання «Історико-педагогічний альманах».

Коляда Н.М. – член Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського, Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, Асоціації істориків педагогіки Великобританії (History of Education Society UK, HES). З вересня 2014 року – член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук НАПН України (секція: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.05 – соціальна педагогіка; 13.00.07 – теорія і методика виховання).

Коляда Н.М. є автором більше 150 друкованих праць, з них 1 підручник у співавторстві, затверджений МОН України, та 2 навчальних посібники, рекомендовані МОН України.

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна молодіжна політика»
 • «Технології соціально-педагогічної роботи»
 • «Сучасні технології соціально-педагогічної діяльності»

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.)»

Основні публікації

Монографії

 1. Коляда Н.М. Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Навчальний посібник (гриф МОН України). – К.: Науковий світ, 2007. – 209 с.
 2. Коляда Н.М. Недільні школи другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині: колективна монографія / Л.М.Андрощук, Л.Д.Березівська, О.А.Біда та інші; За заг. Ред. Н.С.Побірченко. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 21–29.
 3. Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності : колективна монографія / [за заг. ред. Побірченко Н. С.]. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – С. 202 – 216.
 4. Коляда Н. М. Розвиток дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 407 с.
 5. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективна монографія /
  І. В. Албул, О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 212 с.
 6. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / І. В. Албул, О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 202 с.

Підручники і посібники

 1. Соціальна молодіжна політика : навч. посіб. / уклад. Н. М. Коляда, О. О. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий, 2008. – 119 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18-Г/2489 від 12.2008 р.).
 2. Антологія педагогічного краєзнавства Черкаського краю: Навчальний посібник / І.Албул, Л. Бадья, В. Бойченко, Н. Коляда та ін.. – Умань, 2008. – 344 с.
 3. Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / уклад.: Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2009. – 70 с.
 4. Коляда Н. М. Технології соціальної роботи: теоретичні засади / Н. М. Коляда // Технології соціальної роботи: теоретичні засади: Навчальний посібник / Авторський колектив: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін.  – К. : Оміда, 2010. – С. 6 – 17.
 5. Коляда Н. М. Проблеми соціального виховання на сторінках журналу „Дитячий рух” (1925–1934). Бібліографічний покажчик / уклад. Н. М. Коляда. – К. : Науковий світ, 2012. – 119 с.
 6. Коляда Н. М. Іван Панасович Соколянський (1889–1960) – теоретик дитячого руху в Україні (20-ті роки ХХ ст.) / Н. М. Коляда // Хрестоматія педагогічного краєзнавства Черкащини : навч. посіб. у 2-х кн. / за заг. ред. Н. С. Побірченко. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – Кн. 2. – С. 306 – 325.
 7. Педагогічне краєзнавство Підручник з грифом МОН України (лист № 14/18-Г-1833 від 16.07.2008 р.) Умань : ПП Жовтий, – 148 с.
 8. Розвиток дитячого і молодіжного руху: історія та сучасність: Словник-довідник / Уклад. О. Балдинюк, Н. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – 179 с.
 9. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 60 с.
 10. Соціальна політика: Навчальний посібник / Уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 125 с.
 11. Соціальна геронтологія : навч. посібник / уклад. Н. М. Коляда, Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 126 с.

Наукові видання

 1. Коляда Н. М. Христина Алчевська. На освітянській ниві / Н. М. Коляда // Українки в історії / За заг. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – С. 98–100.
 2. Розвиток дитячого руху в Україні: документи та матеріали (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.) : збірник / уклад. Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 228 с.
 3. Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014) : хронологічно-тематичний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 / автор проекту і наук. ред. Сухомлинська О. В. ; наук. конс. Побірченко Н. С. ; упоряд.: Коляда Н. М., Албул І. В., Бондаренко Г. В., Кравченко О. О., Шевчук О. М. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – 357 с.
 4. Національно-патріотичний табір «Дія» для студентської молоді.  І-ІІ зміни / Уклад. О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, ФОП Жовтий, 2015. – 112 с.

Контакти

e-mail: nataliya_koliada@udpu.edu.ua