Комарницька Зорина Анатоліївна

Дисципліни, які забезпечує

  • «Педагогіка»
  • «Педагогічний менеджмент»
  • «Основи педагогіки»
  • «Методика викладання у вищій школі»
  • «Викладання педагогіки у вищій школі»

 

Основні публікації

Статті

  1. Комарницька Зорина. Актуальність дослідження проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Зорина Комарницька // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : Творчий розвиток і самореалізація вчителя у дослідженнях зарубіжних і вітчизняних науковців : матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка  (25-26 жовтня 2012 р.). – Суми, 2012. – 3 с.
  2. Комарницька З. А. Актуальність діяльності Тьютора в умовах інформатизації вищої професійної освіти / З. А. Комарницька // Формування компетентного фахівця в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань) / ред. кол. : Ярошинська О. О. та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 96-99.

 

Контакти

email: ziro4ka-1989@mail.ru

Блог викладача