Конференції, семінари

 • VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”, 29-30 листопада 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький
 • VI Международная научно-практическая конференция “Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы новго столетия”, 14-15 ноября 2014 г.
 • VII Международная научно-практическая конференция: «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного развития» 14-15 ноября 2014 г. Новосибирск, Россия
 • ІІ Міжнародна Інтернет-конференція “Дидактика Яна Амоса Коменського, як універсальне мистецтво надання та здобуття освіти”, 28 листопада 2014 р, Умань
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання сучасної педагогіки” 24-25 жовтня 2014 року, м. Львів
 • І Международный научный конгресс “Фундаментальные и прикладные научные исследования в странах Тихоокеанского и Атлантического бассейнов” 25 октября 2014 г., Токио, Япония
 • Всеукраїнська наукова конференція “П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання” 29 жовтня 2014 р., м. Чернігів
 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії” 24-25 жовтня 2014 р., м. Львів
 • ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар “Актуальні проблеми практичної психології” 6-7 листопада 2014 р., м. Глухів
 • ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю, який відбудеться 20-22 листопада 2014 року в Інституті психології Г. С. Костюка НАПН України
 • Науково-практична конференція “Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання”, 10-11 жовтня 2014 р., м. Харків
 • ІІІ Международная научно-практическая конференция “Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени”, 10-11. 10. 2014 г. Екатеринбург
 • VII Міжнародні та XXI Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності”, 25-26 вересня 2014 р., м. Миколаїв
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН Про права інвалідів”, 19-20 листопада 2014 р., м. Київ
 • V Международная научно-практическая конференция “Педагогика и психология в ХХІ веке. Очерки научного развития”, 19-20 сентября 2014 г., г. Новосибирск
 • Міжнародна науково-практична конференція “Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави”, 15-20 вересня 2014 р., смт. Козин (район “Конча-Заспа”, Київська обл.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні», 25-26 липня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи”, 22-23 травня 2014 р., м. Умань
 • Международная научно-практическая конференция “Гармонизация культурно-образовательного пространства высшей школы: социально-педагогические аспекты”, 12-13 июля 2014 г., г. Мелитополь
 • ІІІ Всеукраїнська науково-пактична конференція “Придніпровські соціально-гуманітарні читання”, 16 травня, 2014, м. Кіровоград
 • VIII Международная научно-практическая конференция “Инновационный потенциал мировой науки”, 20-25 мая 2014 г., г. Южноукраинск
 • ІІІ дистанционная Международная научно-практическая конференция “Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки”, 24-25 квітня 2014 р. Официальное место проведения – North Charleston, USA .
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії”, 29-30 квітня 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Психологічні та педагогічні науки у ХХІ столітті: перспективні та приорітетні напрямки досліджень”, 9 травня 2014 р., м. Київ
 • IX Международная научная конференция “Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения” Российская Федерация, г. Липецк, 22-23 мая 2014 г.
 • Научно-практическая конференция “Влияние достижений педагогических и психологических наук на развитие современного общества” 11-12 апреля 2014 г., г. Харьков
 • Всероссийская научно-практическая конференция “Психолого-педагогические исследования качества образвания в условиях инновационной деятельности образовательного учреждения”, 28-29 июня 2014 г., г. Адлер
 • VІІ Международная научная конференция: “Актуальные вопросы современной педагогики и психологии”, 21 марта 2014 г., г. Липецк. Российская Федерация
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців”, 24-25 квітня 2014 р., м. Хмельницький ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Соціальна політика: концепції, технології, перспективи”, 18-19 квітня 2014 р., м. Київ
 • IV науково-методичний семінар «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”, 20 березня 2014 р., м. Умань
 • IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної овіти” 17-18 квітня 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький
 • Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання сучасних психологічних та педагогічних наук”, 21-22 березня 2014 р., м. Одеса
 • Всероссийская научно-практическая конференци с международным участием “Человек и мир: психология конфликта, неопределенности и риска инноваций”, 17-19 апреля 2014 г., г. Ижевск
 • Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності” 14-15 березня 2014 р., м. Одеса
 • Міжнародна науково-практична конференція “Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи”, 28квітня-01 березня 2014 р., м. Київ
  XІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 09-10 квітня 2014 р., м. Київ”
 • Міжнародна інтегрована програма підготовки тренерів (Україна-Франція-Польща)
 • Інтернет-конференція “Молодь і сучасна Європа”, 27 лютого 2014 р.
 • VІІI Міжнародна науково-практична конференція “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”.
 • Всероссийская научно-практическая конференция “Дополнительное образование детей и учащейся молодежи: история, современность, перспективы”, 23-25 апреля 2014 г., г. Санкт-Петербург
  Педагогический форум “Учитель Новой школы и вопросы воспитания подрастающего поколения”, 27-28 марта 2014 г., г. Москва
 • Международная научно-практическая конференция “Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем”, посвященная 190-летию со дня рождения К. Д. Ушинского, 27-28 марта 2014 г., г. Курск
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня”, 25-26 лютого 2014 р., м. Івано-Франківськ
 • Международная научно-практическая конференция “Актуальные вопросы развития науки”, 14 февраля 2014 г., г. Уфа, РФ. Сборник статей буден зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
 • Международная научно-практическая конференция “Глобализация науки: проблемы и перспективы”, 7 февраля 2014 г., г. Уфа, РФ. Сборник статей буден зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
 • Міжнародна конференція “Наука та сучасність: виклики ХХІ століття”, 31 січня 2014 р., м. Київ
  ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”, 18 квітня 2014 р., м. Запоріжжя
 • Всеукраїнський науково-технічний семінар “Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною”, 20 березня 2014 р., м. Запоріжжя
 • 7-я Международная дистанционная научная конференция “Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения”, 20-21 февраля, 2014 г, г. Липецк, Российская Федерация
 • Всеукраїнська “Літня школа аспірантів та молодих вчених”, 20-25 червня, 2014 р., м. Ялта
 • Міжнародна науково-практична конференція “Тенденції розвитку вищої освіти і Україні: Європейський вектор”, 20-21 березня, 2014 р, м. Ялта
 • Міжвузівська науково-практична конференція, присвячена десятиріччю Інституту педагогічної освіти та менеджменту “Проблеми і перпективи підвищення якості освітніх послуг на основі інновацій: регіональний аспект”, 27-28 березня, м. Армянск
 • Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів “Україні і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес”, 8-9 квітня, 2014 р, м. Харків
 • І Международная научно-практическая конференция “Глобальные преобразования в научной сфере”, 23-24 января, 2014 г., г. Горловка
 • ІІ Международная научно-практическая конференция “Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования”, 20-21 марта 2014 г., г. Казань
 • XVI-я Международная научная конференция “Актуальные вопросы современной педагогики и психологии”, последний день приема заявок – 27 декабря, г. Липецк, Российская Федерация
 • VI Международная дистанционная научная конференция “Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения”, 26-27 декабря 2013 г., г. Липецк. Российская Федерация
 • ХІІ Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція “Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень”. 7-8 листопада 2013 р., м. Хмельницький
 • Міжнародна науково-практична конференція “Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентнопроможності майбутнього фахівця”. 26-27 вересня 2013 р., м. Ялта
 • IX Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології в освіті”. 26-27 вересня 2013 р. м. Ялта
 • Науково-практичний семінар з міжнародною участю “Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського”. Коломийський інститут ДВНЗ. 26-27.09. 2013
 • XIV-я Международная научная конференция “Актуальные вопросы современной психологии и педагогики” г. Липецк
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования” 24-25 травня 2013 р. м. Харків
 • Міжнародна науково-практична конференція “Людиномірність у науці, освіті та культурі: теоретико-методологічні аспекти”. 13-14 червня 2013 р.
 • Дев’ята (заочна) Міжнародна наукова конференція “Україна у світі”.
 • Третя Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні»
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»
 • Міжнародна науково-практична конференція “Педагог третього тисячоліття: теоретико-методологічний дискус”
 • І Міжнародна науково-методична конференція “Проблеми інноватизації вищої професійної освіти”

2015 рік

 • ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти» – Березень 2015
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Практична психологія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи» – Квітень 2015
 • Науково-практичний семінар «Психологічні особливості мотиваційної сфери студентів – випускників до роботи за фахом» – Квітень 2015
 • Регіональний Науково-методичний семінар «Комп’ютерна залежність дітей: причини виникнення та профілактика» – Травень 2015
 • Науково-практичний семінар «Інноваційні методи у практиці психологічної допомоги» – Травень 2015
 • ІV Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні» – Жовтень 2015
 • Регіональний науково-практичний семінар «Психологія особистісного успіху» – Листопад 2015
 • Науково-практичний семінар «Етапи становлення та сучасний стан корекційно-розвивальної роботи в освітніх закладах» – Листопад 2015
 • Регіональний науково-практичний семінар «Психологічна готовність до статевого життя» – Листопад 2015