Кравченко Оксана Олексіївна

Google Scholar

 Дисципліни які викладає

 • «Історія соціальної роботи»
 • «Актуальні проблеми соціальної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Освітньо-просвітницька діяльність Пролеткульту в Україні у контексті суспільно-політичних змін (1917-1932)»

Професійний і науковий інтерес: Коло наукових інтересів складають вітчизняний історико-педагогічний досвід, гендерні дослідження, соціально-психолого-педагогічна реабілітація та підтримка осіб з особливими потребами, інноваційні технології підготовки майбутніх соціальних працівників та психологів, проблеми інтеграції зарубіжного психолого-педагогічного досвіду у науковий простір України.

Основні публікації:

 1. Монографії: 
  • Кравченко О.О. Пантелеймон Куліш. Життя, віддане просвітництву : монографія / О.О. Кравченко. – Умань : РВЦ „Софія”, 2009. – 336 с.
  • Українська історико-педагоігчна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014): хронологічно-тематичний покажчик за координованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 \ автор проекту і наук. ред. Сухомлинська О.В. ; наук. конс. Побірченко Н.С.; упоряд.: Коляда Н.М., Албул І.В., Бондаренко Г.В., Кравченко О.О., Шевчук О.М. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – 357 с.
  • Всеукраїнський Пролеткульт : освітньо-просвітницька та культуротворча діяльність (1917‒1932) : монографія / О.О. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 386 с.
  • Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.
 2. Навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів:
  • Теорія та історія соціального виховання : навчальний посібник // уклад. О. О. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 156 с.
  • Актуальні проблеми соціальної педагогіки : навч. посіб. / [уклад.: О.О. Кравченко]. – Умань, 2014. – 138 с.
  • Історія соціальної роботи: навчальний посібник / [уклад.: О.О. Кравченко, О.О. Матрос]. – Умань, 2016. – 68 с.
 3. Статті:
  • Кравченко О. О. Соціальне виховання як наукова категорія соціальної педагогіки / О. О. Кравченко \\ Mysl і praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – Tom 2. Mozliwosci I zagrozenia dla rozwoju czlowieka w perspektywie europejskiej. – Rzeszow, 2012. – S. 320–328.
  • Кравченко О. О. Роль Студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери / О. О. Кравченко \\ Соціальна робота в Україні: теорія і практика : наук.-метод. журн..- К. – 2013. – № 2–3. – С. 177–184.
  • Кравченко О. О. Сучасні підходи до забезпечення освітньої інтеграції дітей з аутизмом / О. О. Кравченко // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 29–31.
  • Kravchenko Oksana. NATIONALITY ISSUE IN PROLETKULT ACTIVITIES IN UKRAINE// GLOKALde is the official e-Journal of UDEEEWANA. – April 2016, Volume: 2 Number: 2
  • Kravchenko Oksana. Education and cultural activities of Proletkult (1917–1932): conceptual and categorical analysis// Scientific papers of the Wileton State University of Applied Sciences in Legnica. – 21 (4) \ 2016. – P. 41–53.
  • Кравченко О. О. Громадянська соціалізація студентської молоді в умовах ВНЗ / О. О. Кравченко // International Scientific-Practical Conference Actual question and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016, Kielce: Holy Cross University.200 p.
 4. Інші видання:
  • Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (І–ІІ зміни) \ уклад.: О.О. Кравченко, М.В. Горенко, Н.М. Коляда, О.Ю. Мазур. – Умань, 2015. – 100 с.
  • Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (ІІІ–ІV зміни) \ уклад.: Н.М. Коляда, О.О. Кравченко, О.Ю. Мазур, К.О. Чупіна. – Умань, 2016. – 66 с.

Контакти

E-mail: okskravchenko@ukr.net