Козак Ольга Юріївна

Мазур

 

Козак Ольга Юріївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Історія психології

Основи психологічного консультування

Психологія девіантної поведінки

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертаційного дослідження: “Психологічні чинники адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності”

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Мазур О.Ю. Посібник методичних рекомендацій кураторам академічних груп, Умань, 2015

Мазур О.Ю. Посібник методичних рекомендацій для студентів першого курсу , Умань, 2015

Статті 

Мазур О.Ю. ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2016

Мазур О.Ю. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ, Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”,2016.- 136 с.

Мазур О.Ю. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 15-May-2016

Мазур О.Ю. Адаптація студентів першокурсників у вищому навчальному закладі, 2016

 

Стажування за останні 5 років

Проходила підвищення кваліфікації за категорією: Науково-педагогічні працівники академій, університетів, інститутів які викладають психолого-педагогічні дисципліни, за напрямом: Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ

Стажування проходила на базі Національної академії педагогічних наук України,  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центрального інституту післядипломної освіти. Термін стажування – з 18 квітня 2017 р. по 29 квітня 2017 р. Виконала випускну роботу на тему: «Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ».

 

Контакти викладача (електрона пошта):

kozakolha30@gmail.com

Google Scholar