Мовчан Оксана Вікторівна

Основні публікації

Статті

  1. Мовчан О. В. Актуальність діяльності Тьютора в умовах інформатизації вищої професійної освіти / З. А. Комарницька // Формування компетентного фахівця в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань) / ред. кол. : Ярошинська О. О. та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 77-80.

Контакти

e-mail: kssu123@mail.ru

Блог лаборанта