Соціальна педагогіка

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Структурно-логічна схема напрямку підготовки “Соціальна педагогіка”

Опис окремих одиниць курсу

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Спеціалізація: Практична психологія

Код модуля

Назва модуля

ПМ_6_1.01_4 Українська мова за професійним спрямуванням
ІУ_6_1.02_4 Історія та культура України
СД_6_1.03_4 Філософія
СД_6_1.04 Політологічна та соціологічна науки
ПІМ_6_1.05_9 Іноземна мова
СД_6_1.06_4 Фізичне виховання
ТТДОПБЖД_6_1.07_4

Охорона та безпека життєдіяльності

ІКТ_6_1.08_3 ІК технології в галузі
ПМ_6_1.09_3 Українознавсто
ПОМ_6_1.10_9 Педагогіка
П_6_1.11_4 Загальна психологія
П_6_1.12_3 Вікова та педагогічна психологія
СПСР_6_1.13_7 Соціальна педагогіка
СПСР_6_1.14_4 Теорія та історія соціального виховання
СПСР_6_1.15_3 Соціально-педагогічне проектування
СПСР_6_1.16_3 Вступ до спеціальності
СПСР_6_1.17_3 Етика соціально-педагогічної діяльності
СПСР_6_1.18_3 Людина в сучасному соціумі
СПСР_6_1.19_4 Менеджмент соціально-педагогічної роботи
СПСР_6_1.20_3 Основи соціально-педагогіних досліджень
СПСР_6_1.21_3 Інноваційні моделі надання соціальних послуг
СПСР_6_1.22_3 Рекламно-інформаційні технології
СПСР_6_1.23_3 Соціалізація особистості
СПСР_6_1.24_3 Основи соціально-правового захисту
СПСР_6_1.25_4 Соціальна молодіжна політика
СПСР_6_1.25_4 Соціально-педагогічна профілактика деліквентної поведінки
СПСР_6_1.27_4 Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах
МБОФК_6_1.28_3 Вікова фізіологія та валеологія
СПСР_6_1.29_3 Методи соціально-виховної роботи
СПСР_6_1.30_3 Педагогіка сімейного виховання
П_6_1.31_3 Соціальна психологія
СПСР_6_2.01_3 Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
СПСР_6_2.02_3 Технології роботи соціального гувернера
СПСР_6_2.03_3 Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
СПСР_6_2.04_3 Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
СПСР_6_2.05_3 Основи сценарної роботи соціального педагога
СПСР_6_2.06_3 Самовиховання, саморегуляція особистості
СПСР_6_2.07_3 Спеціалізовані служби в соціальній сфері
СПСР_6_2.08_3 Соціальний супровід сім’ї
СПСР_6_2.09_3 Етика і психологія сімейного життя
СПСР_6_2.10_3 Основи профорієнтаційної роботи
СПСР_6_2.11_6 Технології соціально-педагогічної роботи
СПСР_6_2.12_3 Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу
П_6_3.1.01_5 Основи психологічного консультування
П_6_3.1.02_6 Основи психодіагностики
П_6_3.1.03_3 Психологія девіантної поведінки
П_6_3.1.04_3 Арттерапія
П_6_3.1.05_4 Диференційна психологія
П_6_3.1.06_4 Етнопсихологія
П_ 6_3.1.07_4 Психологічна служба в системі освіти
П_6_3.1.08_7 Методика роботи практичного психолога
П_6_3.1.09_6 Психологія управління та конфліктологія
П_6_3.1.10_7 Теорія і практика психокорекції
П_6_3.1.11_6 Патопсихологія