Наукова школа професора Побірченко Н.С.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ

 Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Побірченко Наталії Семенівни – «Актуальні проблеми історико-педагогічного знання». Рік заснування – 2000 р. Кількість науковців у школі – 21 (докторів пед. наук – 1; кандидатів пед. наук – 6), кількість підготовлених кандидатів пед. наук – 7.

Проф. Побірченко Н.С. – відмінник народної освіти, лауреат обласної премії ім. О. Захаренка, переможець конкурсу Академії педагогічних наук України (диплом ІІ ступеня) на кращу наукову роботу в номінації науково-методичних робіт для вчителів, викладачів за навчальний посібник-хрестоматію «Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.)». Є членом Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні, членом бюро Міжнародної ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні; членом експертної ради ВАК України; головою науково-експертної секції «Педагогіка, психологія, проблеми освіти та науки» МОН України.

Науковці цієї школи досліджують проблеми:

  • Педагогічне краєзнавство Черкащини у підготовці майбутніх учителів.
  • Педагогічні засади розвитку приватної освіти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.)
  • Методика аналізу літературного твору в спадщині В.О. Сухомлинського.
  • Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи.
  • Науково-просвітницька діяльність В.П.Науменка (1852–1919) на зламі ХІХ – ХХ ст.
  • Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.