Новини та події

 

Лідери УДПУ:До відома абітурієнтів

Шановні абітурієнти, запрошуємо вас отримати ІІ вищу освіту на факультеті соціальної та психологічної освіти за такими напрямами підготовки: 7.01010601 Соціальна педагогіка. Спеціалізація: практична педагогіка та 7.03010301 Практична психологія.

Випускники спеціальності «Соціальна педагогіка» можуть обіймати такі посади: соціальний педагог; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; завідувач центру (молодіжного, реабілітаційного, корекційного та ін.); начальник кабінету (методичного, ресурсного та ін.); інспектор з охорони дитинства; фахівець соціальної роботи (по допомозі неблагополучним родинам, грошова допомога дітям та ін.); менеджер соціальної роботи; керівник спеціалізованої соціальної служби (реабілітаційний центр для дітей-інвалідів; кризові стаціонари для дітей позбавлених батьківської опіки; мобільний центр соціальної роботи; мобільний інформаційний центр; методичний ресурсний центр соціальної роботи; тренінгів центр, патронажна служба; гувернерська служба).

Випускники спеціальності «Практична психологія» проводять професійну діяльність у закладах освіти, установах, що займаються соціально- психологічною допомогою (загальноосвітні школи, школи-інтернати, реабілітаційні центри, дитячі притулки, консультативні пункти, соціальні служби та ін.). Спеціаліст потрібний в таких галузях народного господарства як освіта, наука, охорона психічного здоров’я, соціальне забезпечення, індивідуальне психологічне консультування – скрізь, де необхідно здійснювати планування та проведення просвітницької, діагностичної, корекційно-розви вальної, профілактичної, профорієнтаційної, консультативної видів діяльності.

 

Звернення студентів ФСПО до абітурієнтів: