Ольховецький Сергій Миколайович

 

Ольховецький Сергій Миколайович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Загальна психологія

Етнопсихологія

Педагогічна психологія

Психодіагностика

Особистість в екстремальних умовах

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці».

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОКУРСНИКА, 2016

ПСИХОЛОГІЧНІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ В РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 2016

Психологічна адаптація «важковиховуваних» підлітків, 2016

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ВНЗ, 2016

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ВНЗ, 2016

 

Контакти викладача (електрона пошта):

serhiy.olhovetskyy@udpu.edu.ua

Google Scholar