Науки про освіту

Спеціальність: 011 Науки про освіту

Опис окремих одиниць курсу

Спеціальність: Науки про освіту

Код модуля Назва модуля
ГП 1.1.01 Академічна риторика
ГП 1.1.02 Філософія та соціологія освіти
ГП 1.1.03 Основи мовної комунікації
ФП 1.2.01 Ділова іноземна мова
ФП 1.2.02 ЦЗ і охорона праці в галузі
ФП 1.2.03 ІКТ в освіті і науці
ФП 1.2.04 Правове забезпечення вищої школи
ФП 1.2.05 Державні стандарти і якість вищої освіти
НПП 2.1.01 Психологія вищої школи
НПП 2.1.02 Педагогіка вищої школи
НПП 2.1.03 Методика викладання у вищій школі
НПП 2.1.04 Креативні технології навчання у ВНЗ
НПП 2.1.05 Теорія і практика виховання У вищій школі
ВВ 1.01 Зарубіжна система вищої освіти
ВВ 1.02 Історія освітньо-виховних систем
ВВ 1.03 Моніторинг якості освіти
ВВ 1.04 Управління і керівництво ВНЗ
ВВ 1.05 Методологія і методика науково-педагогічних досліджень
ВВ 1.06 Педагогічна етика
ВВ 1.07 Педагогічна конфліктологія
ВВ 1.08 Педагогічна майстерність викладача ВНЗ