Перфільєва Майя Володимирівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Основи соціалізації особистості»
 • «Соціально-педагогічне проектування»
 • «Управління проектами»
 • «Рекламно-інформаційні технології»
 • «Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі»
 • «Інформаційно-комунікативні технології в соціальній сфері»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Соціальне виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями у Польщі»

Основні публікації

Посібники:

 1. Управління проектами : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовська. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 125 с. 

 2. Інформаційно-комунікативні технології в соціальній сфері : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 124 с. 
 3. Соціально-педагогічне проектуваня : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 151 с. 
 4. Інноваційні моделі надання соціальних послуг : навчально-методичний посібник / уклад: М. В. Перфільєва. – Умань: ФОП Жовтий, 2014. – 128 с.

Статті:

 1. Перфільєва М. В. Робота з дітьми з особливими потребами в позашкільній сфері Соціальна робота від теорії до практики : колективна монографія / авт.кол.: Албул І. В. Балдинюк О. Д. та ін. – Умань :ФОП Жовтий, 2016. – С. 46-50

 2. Перфільєва М. В. Соціальне проектування як один з найбільш актуальних напрямів у практиці соціальної роботи / М. В. Перфільєва // Вісник Черкаського університету, серія Педагогічні науки № 21. – Черкаси: ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2015. – с. 132
 3. Перфільєва М. В. Реалізація проекту «Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» на базі факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ / М. В. Перфільєва Выпуск монографии “International Review of Inclusive Education: Experiences, Issues and Trends” – Казахастан, 2015г. – С. 52-56
 4. Перфільєва М. В. Сучасний стан соціального виховання молоді з обмеженими можливостями в Україні // Молодіжна політика та перспективи : збірник наукових праць / ред. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Перемишль : Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – с. 259-264
 5. Перфільєва М. Застосування рекламно-інформаційних технологій в соціальній роботі / М. Перфільєва // Сучасні наукові дослідження та розробки : теоретична цінність та практичні результати : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава 15-18 березня 2016 року). – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – с. 58-59
 6. Перфільєва М. В. Інклюзивний туризм як напрямок діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» УДПУ імені Павла Тичини / М. В. Перфільєва // Актуальні проблеми впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні : тези доповідей І Міжнародного науково-практичного симпозіуму (Умань 27-29 жовтня 2016 р.)
 7. Перфільєва М. В. Завалко А. Реалізація проекту «Центр соціальної та освітньої інтеграції студентів з особливими потребами «Без бар’єрів» на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / М. Перфільєва // Актуальні проблеми навчання і виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН Про права інвалідів : тези доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2016 року

Контакти

e-mail: mayya.pervileva@udpu.edu.ua

Блог викладача