Підвальна Юлія Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Теорія соціальної роботи»
 • «Менеджмент соціально-педагогічної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902)»

Основні публікації

Монографії

 1. Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845–1902) : монографія / Ю. В. Підвальна . – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 206 с.

Посібники

 1. Теорія соціальної роботи : навчально-методичний посібник / уклад. Ю. В. Підвальна – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.
 2. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. І. В. Албул, Ю. В. Підвальна. – Умань ФОП Жовтий О. О., 2016. – 150 с.

Статті

 1. Підвальна Ю. В. Історіографія дослідження просвітницько педагогічної діяльності О. Андрієвського / Юлія Підвальна // Психолого педагогічні проблеми сільської школи 2012. – № 43. – С. 314–320.
 2. Підвальна Ю. В. Олексій Андрієвський – викладач Злотопольської гімназії / Юлія Підвальна // Права дитини: від витоків до сьогодення: матеріали науково-методичного семінару (Умань, 14 червня 2011 р.) / [ред. Кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. Умань : ПП Жовтий, 2011. – С. 51–54.
 3. Підвальна Ю. В. Основні етапи життєвого і творчого шляху Олексія Андрієвського / Юлія Підвальна // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р.): у 3-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Іновація», 2012. – ч. 1. – С. 38–40.
 4. Підвальна Ю. В. Педагогічна діяльність Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) / Юлія Підвальна // Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти. – 2010. С. 141–145.
 5. Підвальна Ю. В. Принцип індивідуального підходу до дітей-сиріт за допомогою соціальної роботи у педагогічній спадщині О. Андрієвського
  / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів : матеріали наук.-метод. семінару, (Умань, 24 квіт. 2013 р.) / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – С. 123–125.
 6. Підвальна Ю. В. Принцип індивідуального підходу роботи О. Андрієвського до навчання російської мови у вищих навчальних закладах
  / Ю. В. Підвальна // Права дитини: від витоків до сьогодення : матеріали наук.-метод. семінару / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – С. 135–137.
 7. Підвальна Ю. В. Олексій Андрієвський – активний громадський діяч та просвітник на теренах України / Ю. В. Підвальна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
  Сер. «Педагогічні науки». – Луцьк, 2014. – № 8 (285). – С. 13–18.
 8. Підвальна Ю. В. Погляди педагога О. Андрієвського на фізичне виховання дитини / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали наук.-метод. семінару, (Умань, 2014 р.) / ред. кол.: Побірчен-
  ко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – С. 70–73.
 9. Підвальна Ю. В. Соціальна робота з людьми похилого віку в сучасному інформаційному суспільстві / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань ФОП Жовтий, 2015. – С. 138–146.
 10. Підвальна Ю. В. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами: історичний аспект / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.].  – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 93–95.
 11. Підвальна Ю. В. Олексій Андрієвський 91845–1902 – активний громадський діяч, просвітник на теренах України / Ю. В. Підвальна // Педагогічно просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХIХ– початок ХХ століття) : монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань ФОП Жовтий, 2015. – С. 267–281.
 12. Підвальна Ю. В. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами: історичний аспект / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.].  – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 93–95.
 13. Підвальна Ю. В. Олексій Андрієвський про фізичне виховання дитини / Юлія Підвальна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання» зб. наук. пр. / За заг. Редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцько. – Харків: ХНПУ, 2011. – Вип.
 14. Підвальна Ю. В. Правовий аспект та проблеми захисту прав дітей в Україні / Ю. В. Підвальна // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 82–83с.
 15. Підвальна Ю. В. Робота соціального працівника з дітьми вулиці / Ю. В. Підвальна //  Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 78–80 с.
 16. Підвальна Ю. В. Соціальна робота з переселенцями / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 115–117с.
 17. Пидальна Ю. В. Технология планирования физического воспитания в начальной школе А. Андриевским / Ю. В. Пидвальна // Вестник академии знаний. – 2012. – № 3. – С. 96–98.

Контакти

e-mail: pidvalna_u@meta.ua