Практична психологія

Спеціалізація: 6.030103 Практична психологія

Структурно-логічна схема напрямку підготовки “Практична психологія”

Опис окремих одиниць курсу

Напрям підготовки: 6.030103 Практична психологія

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Код модуля

Назва модуля

ПМ_6_1.01_4 Українська мова за професійним спрямуванням
ІУ_6_1.02_4 Історія та культура України
СД_6_1.03_4 Філософія
СД_6_1.04 Політологічна та соціологічна науки
ПІМ_6_1.05_9 Іноземна мова
СД_6_1.06_4 Фізичне виховання
ТТДОПБЖД_6_1.07_4

Охорона та безпека життєдіяльності

ІКТ_6_1.08_3 ІК технології в галузі
ПМ_6_1.09_3 Українознавство
ІКТ_6_1.10_4 Теорія ймовірності та математичні методи в психології
ВФВ_6_1.11_3 Вікова фізіологія та валеологія
ВФВ_6_1.12_3 Основи анатомії та фізіології нервової діяльності
ВФВ _6_1.13_3 Основи медичних  знань
ПОМ_6_1.14_8 Педагогіка
П_6_1. 15_9 Загальна психологія з практикумом
П_6_1.16_4 Основи психологічного консультування
П_6_1.17_5 Вікова психологія
П_6_1.18_3 Педагогічна психологія
П_6_1.19_3 Соціальна психологія
ФМ_6_1.20_3 Основи педагогічної майстерності
КПП_6_1.21_3 Основи дефектології
П_ 6_1.22_3 Психологічна служба в системі освіти
П_6_1.23_3 Диференційна психологія
П_6_1.24_3 Експериментальна психологія
П_6_1.25_3 Методика навчання психології
П_6_1.26_5 Психодіагностика
КПП_6_1.27_3 Теорія та методика інклюзивної освіти
П_6_1.28_3 Історія психології
КПП_6_1.29_3 Психологія творчості
КПП_6_1.30_6 Теорія і практика психокорекції
П_6_2.01_6 Психологія управління та конфліктологія
П_6_2.02_6 Патопсихологія
П_6_2.03_3 Арттерапія
П_6_2.04_3 Психологія спорту
П_6_2.05_3 Етнопсихологія
П_6_2.06_5 Методика роботи практичного психолога
П_6_2.07_3 Психологія спілкування
КПП_6_2.08_3 Основи психогігієни
П_6_2.09_3 Психологія сім’ї
П_6_2.10_3 Психологія девіантної поведінки
СПСР_6_3.1.01_5 Соціальна педагогіка
СПСР_6_3.1.02_4 Самовиховання, саморегуляція особистості
СПСР_6_3.1.03_5 Менеджмент соціально-педагогічної роботи
СПСР_6_3.1.04_4 Спеціалізовані служби в соціальній сфері
СПСР_6_3.1.05_5 Організація і методика соціально-психологічного тренінгу
СПСР_6_3.1.06_4 Соціальна молодіжна політика
СПСР_6_3.1.07_4 Етика соціально-педагогічної роботи
СПСР_6_3.1.08_6 Технології соціально-педагогічної роботи
СПСР_6_3.1.09_4 Соціальний супровід сім’ї
СПСР_6_3.1.10_5 Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти
СПСР_6_3.1.11_4 Основи соціально-правового захисту
СПСР_6_3.1.12_5 Теорія та історія соціального виховання