Правила проживання

Правила проживання в гуртожитку

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 23-00 години вільно,

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8-00 до 21-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом вищого навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватись до 21-00.

У кожній секції (кімнаті) з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста.

Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного призначення вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку  і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:

 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 • своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;
 • попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;
 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • залишати сторонніх осіб після 21-00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • порушувати тишу з 22-00 до 07-00;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • тримати в гуртожитку тварин.

За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • розірвання угоди на проживання.

Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом вищого навчального  закладу  за  поданням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Порядок проживання студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань керівником вищого навчального закладу.

Виселення із студентських гуртожитків

При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів  цей термін може бути продовжений.

Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.