Правила прийому

 

Вступ – 2015: особливості інновації
Вступна кампанія 2015 року до ВНЗ проходитиме за процедурою, визначеною Законом «Про вищу освіту».
Конкурсний бал абітурієнта буде формуватися з результатів зовнішнього незалежного оцінювання, результатів творчих чи фізичних випробувань (якщо вони передбачені правилами прийому до ВНЗ) та балу атестату. Додаткові бали абітурієнт зможе отримати за перемогу у Всеукраїнській олімпіаді чи у конкурсі-захисті наукових робіт Малої академії наук а також за довузівську підготовку(інженерно-технологічні та природничо-математичні напрями).
До кожної зі складових конкурсного балу – результатів ЗНО, творчих та фізичних випробувань та балів шкільного атестату – у ВНЗ будуть застосовувати вагові коефіцієнти. Дані коефіцієнти вказують, який з компонентів конкурсного балу є найважливішим при вступі до конкретного ВНЗ (сума вагових коефіцієнтів завжди має дорівнювати одиниці).
Сертифікат ЗНО діє тільки в рік вступу. Випускники минулих років мають реєструватися та складати ЗНО у 2015 році, якщо бажають продовжити свою освіту.
ЗНО з української мови і літератури та математики буде двох рівнів складності: базового та поглибленого.
У 2015 році випускники шкіл складуть об’єднаний тест з української мови і літератури, результати якого будуть враховані, як державна підсумкова атестація з цього предмета, а також як зовнішнє незалежне оцінювання, у разі бажання випускника продовжити навчання у вищому навчальному закладі. Складання ДПА у формі ЗНО відбудеться 24 квітня.
У 2015 році змінилося оцінювання результатів ЗНО (метод Ангоффа).
Після завершення тестування з кожного предмета збирається група експертів (спеціальна експертна комісія), яка, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на кожне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертніоцінкиусереднюються, а цісереднізначеннявикористовуються для визначення порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала».
Далівідбувається стандартна процедура переведеннятестовихбалів у оцінки за шкалою 100–200 балів. При цьому точкою відліку нашкалі буде не «0» тестовихбалів, а значення «порогового балу». Таким чином, результатиабітурієнтів, якіподолали «поріг», займутьвідповіднемісце нарейтинговійшкалі в діапазонівід 100 до 200 балів. У результатінавітьабітурієнти, якіматимутьрейтинговий результат 100,5 балів, не кажучивже про тих, чий результат становитиме 123,5 бала, отримаютьможливістьбрати участь у конкурсному випробуванніпід час вступу на навчання до вищогонавчального закладу України.
Єдиний тест з українськоїмови і літератури буде проведений у визначенихпунктахтестування. Як відомо, тест з українськоїмови і літератури у 2015 роціматиме два варіантискладності: базового та поглибленогорівнів. Рівеньскладності тесту визначать вищінавчальнізаклади. Сертифікаційна робота базового рівня з української мови і літератури включає 58 завдань, на виконання яких буде відведено 150 хвилин. До тесту поглибленогорівня буде включено 74 завдання, 58 з якихматимутьбазовийрівеньскладності, 16 – поглиблений. На виконанняроботипоглибленогорівняучасникам ЗНО буде відведено 210 хвилин.
• Терміни реєстрації ЗНО : з 5 січня по 20 лютого 2015 року.
Прийомзаяв та документів у паперовійабоелектроннійформівідвступниківу 2015 році розпочинається10 липня і завершується о 12.00 1 серпня.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому «1» означає найвищу пріоритетність(показник, виражений цифрами від одного до 15 який вступник особисто присвоює своїм заявам, де «1» є показником найбільшої пріоритетності заяви. Даний показник не може бути зміненим протягом вступної кампанії).
Вступникможе подати заяву (заяви) в паперовійабо в електроннійформі не більшеніж до п’ятивищихнавчальнихзакладівУкраїни та не більшеніж на три напрямипідготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певнийнапрямпідготовки (спеціальність) до одного вищогонавчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом поданняоднієї заяви.
Абітурієнт 2015 року під час реєстрації для складання зовнішнього незалежного оцінювання, обираючи для себе пріоритетні напрями підготовки у ВНЗ, має врахувати, що навчальні заклади матимуть право визначати перелік сертифікатів ЗНО (3-4 предмети), рівні складності (базовий, поглиблений),встановлювати вагові коефіцієнти, піднімати нижній поріг результатів ЗНО.
Перед початком реєстрації радимо абітурієнтам:
• Зателефонувати до приймальної комісії навчального закладу щодо вступної кампанії 2015, або переглянути інформацію на сайті ВНЗ;
• Завітати до обраного ВНЗ на день відкритих дверей;
• Проходити довузівську підготовку при університетах;
• Пройти діагностичне тестування на визначення майбутньої професії, аби не помилитися в напрямі підготовки при вступі;
• Вірно розставити свої пріоритети при виборі напрямів підготовки та навчальних закладів, адже коригування в процесі вступної кампанії не проводитиметься.

Телефон для довідок: 0682907387, 0637897756 (Заєць Світлана Сергіївна)
0632271377 (Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна)
адреса сайту факультету соціальної та психологічної освіти:fspo.udpu.org.ua
адреса сайту університету: udpu.org.ua
e-mail: vstupudpu@udpu.org.ua

Закачати файл з правилами прийому в форматі PDF >>>