Радченко Ігор Анатолійович

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

  • «Теорія і практика науково-педагогічних досліджень»
  • «Основи наукових досліджень»
  • «Основи науково-педагогічних досліджень»
  • «Методи науково-педагогічних досліджень»
  • «Основи педагогічних досліджень»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток професійно-технічної освіти в Україні в кінці ХІХ століття»

 

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

  1. Радченко І. А. Теорія і практика науково-педагогічних досліджень : посіб.  – Умань : УніверсУм, 2013. − 104 с.

Статті

  1. Радченко І. А. Технологія Knowlegdge Management у підготовці студента до науково-дослідницької роботи» // Проблеми підготовки сучасного вчителя: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. Кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – Випуск 2. − C. 86−92.
  2. Розробка навчально-методичних посібників для забезпечення самостійної роботи студентів у сучасній вищій школі // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини / Ред. кол. : Побірченко Н. С.(гол. ред. та інші. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – Випуск 29. – 138-143 с.
  3. Радченко І. До питання про педагогічні системи, педагогічні процеси і педагогічні технології / Ігор Радченко // Сучасні наукові дослідження у галузі професійної педагогічної освіти : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань, 30 березня 2012 р.) / ред. кол. : Ткачук Л. В. та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 72−76.

 

Контакти

email: radchenko@udpu.org.ua