Радченко Ігор Анатолійович

радченко

 

Радченко Ігор Анатолійович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Теорія і практика науково-педагогічних досліджень

Основи наукових досліджень

Основи науково-педагогічних досліджень

Методи науково-педагогічних досліджень

Основи педагогічних досліджень

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток професійно-технічної освіти в Україні в кінці ХІХ століття»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Теорія і практика наукових досліджень, УніверсУм, 2013

Посібники

Радченко І. А. Теорія і практика науково-педагогічних досліджень : посіб.  – Умань : УніверсУм, 2013. − 104 с.

Статті

  1. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ, 2016
  2. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРОБКУ НАВЧАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА З ДИСЦИПЛІНИ ТПНПД, 2015
  3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК 20 СТ.), 2015
  4. СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ ЯК ЗАСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, 2015

 

Контакти викладача (електрона пошта):

radchenko@udpu.org.ua

Google Scholar