Ревнюк Наталія Іванівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Основи сценарної роботи соціального педагога»
  • «Методи соціально-виховної роботи»
  • «Методи соціальної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства»

Основні публікації

Посібники

  1. Методи соціальної роботи: курс лекцій / Н.І. Ревнюк. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 – 98 с.
  2. Сценарна робота в системі виховної діяльності соціального педагога: навчально-методичний посібник / Н.І. Ревнюк. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2016. – 137 с.

Монографії

  1. Розвиток педагогічного краєзнавства у вищих навчальних закладах України (ІІ половина ХХ століття) : монографія / за заг.ред. Н.С.Побірченко . – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 155 с.

Статті

  1. Ревнюк Н.І. Теоретичні аспекти соціально-виховної діяльності серед студентської молоді / Н.І. Ревнюк // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І. В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 78–80.
  2. Ревнюк Н.І. Зміст формування національної свідомості та громадсько-політичної активності студентів в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини / Н.І. Ревнюк // Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Séfredaktor: JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – Vydal: Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 2017. – Р. 181–183.

Контакти

e-mail: nativ1975@meta.ua