Ревнюк Наталія Іванівна

 

Ревнюк Наталія Іванівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Проректор з гуманітарних питань

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи сценарної роботи соціального педагога

Методи соціально-виховної роботи

Методи соціальної роботи

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Методи соціальної роботи: курс лекцій / Н.І. Ревнюк. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 – 98 с.

Методи соціально-виховної роботи: курс лекцій / Н.І. Ревнюк. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 – 98 с.

Сценарна робота в системі виховної діяльності соціального педагога: навчально-методичний посібник / Н.І. Ревнюк. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2016. – 137 с.

Статті

Ревнюк Н.І. Теоретичні аспекти соціально-виховної діяльності серед студентської молоді / Н.І. Ревнюк // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І. В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 78–80.

Ревнюк Н.І. Зміст формування національної свідомості та громадсько-політичної активності студентів в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини / Н.І. Ревнюк // Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Séfredaktor: JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – Vydal: Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 2017. – Р. 181–183.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

nativ1975@meta.ua

Google Scholar