Шаповал Оксана Олегівна

Дисципліни, які забезпечує

  • «Педагогіка»
  • «Історія педагогіки»
  • «Педагогіка вищої школи»
  • «Загальна педагогіка»

 

Основні публікації

Статті

  1. Шаповал О. О. Формування компетентнісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутнього педагога / О. О. Шаповал // Формування компетентного фахівця в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань) / ред. кол. : Ярошинська О. О. та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 72−75.

Контакти

e-mail: o.o.shapoval@mail.ru

Блог викладача