Шулдик Галина Олексіївна

 Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • “Загальна психологія”
 • “Психологія вищої школи”
 • “Психодрама”
 • “Психологія”

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості формування узагальнених способів дій різними засобами моделювання”

Основні публікації

Навчальні посібники  з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою університету:

 1. Шулдик Г.О. Ефективність управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / Г.О.Шулдик, А.В.Шулдик. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 224 с. (9,5 д.а.,особистий внесок,5 д.а.).
 2. Шулдик, Г.О. Психологія здібностей / Г.О.Шулдик, Б.А.Якимчук, Л.А.Данилевич – ПП Жовтий 2012. – 50 с (2,5 д.а., особистий внесок – 0,9 д.а.).
 3. Шулдик В.І. Педагогічна практика : навчально-методичний посібник /В.І.Шулдик, Г.О.Шулдик. – Умань, ПП Жовтий, 2013. – 167 с.
 4. Чудаєва, Н.В., Психологія мислення /Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик. – К.: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 205 с.
 5. Чудаєва, Н.В., Психодрама. Курс лекцій : навчальний посібник /Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик. – Умань: ПП Жовтий, 2014. – 158 с.
 6. Шулдик, А.В. Становлення особистості студента: психологічний аспект : навчальний посібник / А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик. – Умань : ФОП Жовтий ОО, 2015. – 219 с.
 7. Діхтяренко, С.Ю. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 254 с.
 8. Чудаєва Н.В. Емоційний світ людини : навчально-методичний посібник /Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик. – Умань, ФОП Жовтий, 2017. – 156 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Шулдик, Г.О. Психолого-педагогічні особливості адаптації викладача-початківця до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі /Г.О.Шулдик , Л.В.Ткачук. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія”. Збірник наукових праць. Випуск 3., 2016. – С.224 -232.
 2. Шулдик, Г.О. Механізми психологічних захистів у студентів / Г.О.Шулдик . Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 2017.Випуск 2.т.2. – С.127-131.

Статті в інших виданнях України:

 1. Шулдик А.В. Діагностика ірраціональних установок особистості / А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик / Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 20-21 квітня, 2016. – С35-37.
 1. Шулдик Г.О. Розминка як початкова стадія психодрами /Психологія : сучасні методи та інновації у досвіді діяльності практичного застосування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 14 квітня 2016. – С. 129-131.

Тези доповідей:

 1. Шулдик Г.О. Розпізнавання практичним психологом суїцидальних намірів підлідків / Г.О.Шулдик // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти : матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р. – Умань : Видавничо-поліграфічний цент “Візаві”, 2015. С.66-68.
 2. Шулдик Г.О. Ознаки дисфункціонального мислення особистості /Г.О.Шулдик : Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні //Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Умань, 26-27 жовтня 2015 року). – С.51-53.
 3. Шулдик, Г.О. Лонгітюдне дослідження деяких аспектів психічного розвитку дитини першого року життя // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет –конференції, 27- 28 жовтня 2015, Умань. – С.55-60.
 4. Шулдик Г.О., Базилюк О.А. Діагностика особистісних конфліктів студентів засобами психомалюнку // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет –конференції, 27-28 жовтня2016, Умань. – С.56-57.
 5. Шулдик Г.О., Кравченко А.А. Специфіка професійної діяльності практичного психолога в екстремальних умовах // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет –конференції, 27- 28 жовтня 2016, Умань. – С.57-61.
 6. Шулдик А.В.Причини та симптоми стресу /А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик / Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 30-31 березня, 2017. – С139-140.

Контакти

e-mail: shuldikgo@meta.ua