Соціальна педагогіка

Спеціальність: 8.01010601 Соціальна педагогіка

Структурно-логічна  схема напрямку підготовки “Соціальна педагогіка

Опис окремих одиниць курсу

Спеціальність: 8.01010601 Соціальна педагогіка (спеціалізація “Практична психологія”)

Код модуля

Назва модуля

СД_8_1.01_3 Філософія та соціологія освіти
ПМ_8_1.02_3 Основи мовної комунікації
ТТДЦЗБЖ_8_1.03_3 ЦЗ та охорона праці в галузі
ТТДЦЗБЖ_8_1.04_3 Інтелектуальна власність
УЛУ_8_1.05_3 Академічна риторика
ПОМ_8_1.06_3 Педагогіка вищої школи
ІМ_8_1.07_5

Ділова іноземна мова

ПОМ_8_1.08_4 Теорія і практика науково-педагогічних досліджень
ПОМ_8_1.09_3 Теорія і методика виховної роботи у вищій школі
СПСР_8_2.01_3 Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації
СПСР_8_2.02_3 Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності
СПСР_8_2.03_3 Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери
СПСР_8_2.04_3 Чинники успішного працевлаштування за фахом
СПСР_8_2.05_3 Сучасні технології соціально-педагогічної діяльності
СПСР_8_2.06_3 Правові засади соціальної роботи в Україні
СПСР_8_2.07_4 Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін
П_8_3.1.01_5 Методика викладання психології
П_8_3.1.02_4 Арттерапія
П_8_3.1.03_6 Психологія вищої школи
ПОМ_8_3.1.04_3 Креативні технології навчання у ВНЗ
П_8_3.1.05_5 Гуманітарно-психологічна експертиза освіти