Вітаємо

2 квітня 2015

 

 18-208x300

викладача кафедри соціальної педагогіки,

соціальної роботи та історії педагогіки

Підвальну Юлію Василівну

з успішним захистом дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

 зі спеціальності

13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки

та наукового керівника

Кравченко Оксану Олексіївну,

кандидата педагогічних наук, доцента

31.03 .2015р.