Заєць Світлана Сергіївна

Дисципліни, які викладає

  • «Педагогіка сімейного виховання»
  • «Етика і психологія сімейного життя»
  • «Технологія роботи соціального гувернера»
  • «Вступ до спеціальності»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Соціальна адаптація дітей-сиріт у притулках та сирітських будинках (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття)»

Основні публікації

Посібники

  1. Заєць С.С. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» в схемах і таблицях: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Сергіївна Заєць. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 58 с.

 

Всього 65 публікацій, з них 11 посібників та методичних рекомендацій.

  1. Заєць С.С. Навчальна дисципліна «Екокультура особистості» у контексті підготовки соціального педагога / Світлана Сергіївна Заєць // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12(55). – Частина 2. – Рівне–Київ : Міленіум, 2015. – С.34-39
  2. Заєць С.С. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в Україні // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери (Умань, 2016 р.) / – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 34-36
  3. Заєць С.С. Молодіжна політика в Польщі/ С.С.Заєць // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.39-44
  4. Заєць С.С. Культура материнства жіночої молоді як актуальна проблема / С.С. Заєць, І.В.Поліщук // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.37-39
  5. Заєць С.С. Стан функціонування системи управління і контролю якості освітніх послуг у ВНЗ (досвід УДПУ) / С.С.Заєць // Механізми впливу громадськості та бенефіціарів на забезпечення якості вищої освіти в Україні: матер. кр. столів / Укладач Серняк О.І. – Івано-Франківськ: ФОП Сидор П.П., 2016.- 44 с.

Контакти

e-mail: svitlana_zayets@udpu.edu.ua