Захист стажерської практики

7 квітня 2015

Освітньо-виховна діяльність вищого навчального закладу, що здійснює підготовку фахівців педагогічної освіти, спрямована насамперед на формування їх професійних якостей та умінь. Одним з найважливіших критеріїв ефективності роботи закладу є те, наскільки випускники здатні розв’язувати професійні завдання, а тому підготовка спеціалістів передбачає поєднання теоретичних знань, практичних умінь і навичок, їх застосування у професійній діяльності.
Вміння ефективно поєднувати теоретичну та практичну підготовку продемонстрували студенти факультету соціальної та психологічної освіти, які навчаються за напрямом підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка, під час захисту стажерської практики.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Захист практики відбувався в присутності групових керівників та методистів: к. пед. наук, доц. кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Балдинюк О. Д., к. пед. н., старшого викладача кафедри корекційної педагогіки та психології Білан В. А., к пед. н., доц. кафедри корекційної педагогіки та психології Демченко І. І., к. пед. н., доц. кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Роєнко С. О.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Студенти на належному рівні виконали завдання програми практики та показали власну готовність до здійснення професійних ролей та функцій. У рамках процедури проведення захисту практики студенти 4 курсу продемонстрували фрагменти виховних годин та психокорекційних занять, а також дали відповіді на теоретико-практичні запитання.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Результати практики студенти підтвердили фото- та відео- матеріалами.
Шановні студенти! Бажаємо не зупинятися на досягнутому, успіхів у Ваших починаннях та постійного тяжіння до саморозвитку та самовдосконалення.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA