Житнюк Наталя Михайлівна

Дисципліни, які забезпечує

 • Арт-терапія
 • Загальна та вікова психологія

 

Сфера наукових досліджень

Розвиток психологічної культури майбутнього вчителя початкових класів як основи його професійної діяльності

Основні публікації

Навчальні посібники

 1. Житнюк Н.М. Розвиток психологічної культури майбутнього вчителя початкових класів як основи його професійної діяльності// Проблема вдосконалення майстерності практичного психолога/ Зав. заг. ред.. ДіхтяренкоС.Ю. – Умань: Видавничо-Поліграфічний центр «Візаві», – 2012. – ст.51-57
 2. Навчальний посібник з дисципліни “Арт-терапія”

Статті

 1. Житнюк Н.М. Психологічна готовність дитини до школи// Проблема вдосконалення майстерності практичного психолога/ Зав. заг. ред.. Діхтяренко С.Ю. – Умань: Видавничо-Поліграфічний центр «Візаві», – 2012. – ст.57-64
 2. Житнюк Н.М. Діагностика та корекція гіперактивних дітей // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (Умань, 29 березня 2012 року) / гол. ред. Шимко В.А. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – ст. 136-139.
 3. Житнюк Н.М. Консультування з розвитку здібностей школярів //Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (Умань, 29 березня 2012 року) / гол. ред. Шимко В.А. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – ст.98-102
 4. Житнюк Н.М. Проблеми організації діяльності психолога в системі освіти:погляд із середини// Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (Умань, 29 березня 2012 року) / гол. ред. Шимко В.А. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С.ст.21-26
 5. Житнюк Н.М. Психологічні умови та чинники формування професійної самосвідомості студентів майбутніх психологів. // Становлення професійних якостей практичного психолога в різних галузях діяльності: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 20 січня 2012 року) /гол. ред. Ткачук Л.В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012 ст. 16-19 Ст. 26-34
 6. Житнюк Н.М. Сім’я – простір без насильства // Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 21 лютого 2012 року) / гол. ред. Ткачук Л.В. – Умань: ПП Жовтий О.О.,2012. –.ст.125-127
 7. Житнюк Н.М. Психологічна готовність батьків до навчання дитини в школі //Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 21 лютого 2012 року) / гол. ред. Ткачук Л.В. – Умань: ПП Жовтий О.О.,2012. –.ст.68-70
 8. Житнюк Н.М. Професійна придатність психолога практика Становлення особистості психолога в системі професійної діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Умань, 21 лютого 2012 р.): / .):/[ред. кол.: Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань:ПП Жовтий О.О., 2012. – 104 ст. 26-34
 9. Житнюк Н.М. Діяльність психолога в системі освіти – проблеми організації: погляд із середини // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (25 жовтня 2012 року) / гол. ред. Діхтяренко С.Ю. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. –.ст. 16-19
 10. Житнюк Н.М. Гіперактивні діти: діагностика та корекція. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (25 жовтня 2012 року) / гол. ред. Діхтяренко С.Ю. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – Ст. 64-67
 11. Житнюк Н.М. Консультування з розвитку здібностей школярів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (25 жовтня 2012 року) / гол. ред. Діхтяренко С.Ю. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – ст. 31-34

 

Контакти

e-mail: bnyr@mail.ru

Блог викладача