Рейтинги 2014-2015

27 серпня 2015

6 років поспіль в університеті, наприкінці навчального року, підводиться підсумок рейтингу професорсько-викладацького складу з організаційно-виховної роботи. До розгляду беруться показники штатних науково-педагогічних працівників за результатами навчального року. Рейтингова оцінка здійснюється за 22 показниками. Відповідно до поданих матеріалів завідувачами кафедр, складений рейтинг за 2014/2015 навчальний рік.

Загальний рейтинг викладачів визначається за сумою набраних балів з кожного виду діяльності.

Дякуємо, дорогі колеги, за вашу самовіддану працю. Далі з новими силами – в новий навчальний рік!

рейтинг_навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу

рейтинг_організаційно-виховної роботи професорсько-викладацького складу