Звіт з реалізації інноваційного проекту: «Програма соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення»

21 грудня 2015 р. на факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся перший звіт з реалізації інноваційного проекту кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи за назвою «Програма соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», у рамках якого студенти факультету працювали на базі створеного  майданчика соціально-педагогічного спрямування у «Молодій Гвардії» на XII тематичній зміні «Планета добра».

Делеговані студенти, а саме Хом’як Міша- студент 2 курсу, Дзьонь Анастасія – студентка 3 курсу, Поліщук Олена – студентка 3 курсу, Бородачук Аліна – студентка 3 курсу.

Під час звіту студенти ознайомили присутніх з історією та сьогоденням УДЦ «Молода Гвардія», висвітлили особливості реалізації мети, завдання, змісту соціально-педагогічної роботи з тимчасовим колективом:

– створення сприятливого психологічного мікроклімату і формування у кожної дитини позитивної «Я-концепції»;

– підвищення рівня соціальної адаптації дітей (соціальної, психологічної, педагогічної) шляхом їх особистісного розвитку;

– соціально-психологічна реабілітація дітей, у розвитку яких встановлені ті чи інші відхилення;

– створення умов для психологічного комфорту і безпеки;

– попередження негативних явищ у найближчому соціальному оточенні;

– задоволення потреб і забезпечення прав особистості;

– встановлення індивідуальних проблем і потреб й застосування адекватних методик допомоги і самодопомоги для їх вирішення;

– соціально-реабілітаційна допомога обдарованим дітям;

– профілактика відхилень у соціальному розвитку особистості від соціальних норм, девіантної і делінквентної поведінки;

– попередженні правопорушень шляхом превентивного виховання;

– соціально-психологічна підтримка дітям, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах;

– профілактика дезадаптації;

– ресоціалізація осіб, які втратили стабільні соціальні зв’язки і позитивні соціальні орієнтири.

Соціально-педагогічна робота в тимчасовому колективі здійснювалася за такими напрямами:

– розробка і впровадження соціально-педагогічних програм роботи з вихованцями;

– організація дозвіллєвої роботи з дітьми;

– соціально-педагогічна робота з окремими категоріями дітей;

– індивідуальна соціально-педагогічна робота з дітьми;

– консультаційна робота.

Студенти підготували інформаційну презентацію фото, відео матеріали, які дійсно показали реалізовані ними заходи за час табірної зміни.

Протягом роботи в «Молодій Гвардії» майбутні соціальні педагоги та практичні психологи не лише систематизували отримані у ВУЗі знання, а й освоїли ряд практичних навичок для подальшої професійної діяльності.