Андрусик Олена Олександрівна

ПІБ здобувача: Андрусик Олена Олександрівна

Тема дисертаційного дослідження:  «Розвиток емоційної стійкості майбутніх вчителів»

Рік вступу: 2020 р.

ПІБ наукового керівника:  Сафін Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор.

Статті у наукових виданнях

 • Андрусик О. О. Формування емоційної компетентності випускників ЗВО. Наукове видання «Психологічний журнал» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2021. № 7. C.6–13. URL: http://psyj.udpu.edu.ua/

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Андрусик О.О., Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект. Габітус. 2020. Випуск 19. C.76–81. URL: http://habitus.od.ua/19-2020
 • Мороз Л. І., Діхтяренко С. Ю., Андрусик О. О. Емоційна стійкість як основний фактор психічного здоров’я здобувачів вищої освіти. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія. 2021. Том 7, № 2. C.118–124. URL : https://pp-msu.com.ua/uk/journals/tom-7-2-2021
 • Мороз Л. І., Сафін О.Д., Андрусик О. О. Вплив емоцій на ефективність творчого процесу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія. 2021. Том 7, № 3. C.87–94. URL : https://pp-msu.com.ua/uk/journals/tom-7-3-2021
 • Андрусик О.О. Проблема емоційної стійкості особистості як психологічний феномен. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Том 33 (72), № 2. С.1-6. http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/2_2022/2_2022.pdf

Статті у закордонних виданнях

 •  Kravchenko, O., Mishchenko, M., Soroka, O., Teptiuk, Y., Safin, O., Andrusyk, O., Timchenko, O., Khrystenko, V.  (2022). Psychological conditions for the development of stress resistance in specialists of different age categories. Physical Ergonomics and Human Factors. Vol. 63. 2022. P. 117–123.
Участь у конференціях (міжнародних, всеукраїнських, регіональних):
 • Андрусик О. О., Емоційна стійкість як фактор стабільності професійної діяльності педагога.Наукові психологічні дослідження і розробки молодих вчених: матеріали ІХ-тої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції. Умань, 29-30 жовтня 2020 року. С. 8–10.
 • Андрусик О.О., Теоретичний аспект проблеми вивчення емоційної стійкості майбутніх педагогів в процесі навчання в ЗВО.Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро, 3-4 грудня 2020 року. С. 57– 61.
 • Андрусик О. О., Психологічні умови формування емоційної стійкості студентів-психологів.Теорія та практика психокорекції особистості :матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Умань, 18 березня 2021 року. С.8–10.
 • Андрусик О. О., Теоретичний аналіз емоційного інтелекту та його проявів в осіб юнацького віку. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг :матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 8-9 квітня 2021 року. С.5–8.
 • Андрусик О. О., Розвиток емоційної стійкості як професійно важливої якості майбутнього практичного психолога. Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, Умань, 15 квітня 2021 року. С. 13–15.
 • Андрусик О. О., Вплив медіа на емоційний стан особистості в умовах пандемії COVID-19. Психологічні виклики пандемії COVID-19 українсько-канадський досвід: матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, Київ, 26 квітня 2021року. С. 27–29.
 • Андрусик О. О., Контроль і регуляція емоційних станів. Психологія кризових станів: наука і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 4-6 листопада 2021 року. С. 15–17.
 • Андрусик О. О., Розвиток емоційної стійкості майбутнього практичного психолога. Психологічні ресурси особистості у кризових ситуаціях : матеріали п’ятих Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів». 22 квітня 2022 р. С. 123–126.
 • Андрусик О. О., Емоційна стійкість як важлива риса представників волонтерського руху. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю. 31 травня 2022 р. С.10–13.
 •  Андрусик О. О., Розвиток емоційної стійкості майбутніх педагогів в процесі навчання в ЗВО. Modern and global methods of the development of scientific thought : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 25-28 жовтня 2022 р. С.509–513.( Florence, Italy).
 •  Андрусик О. О., Формування емоційної компетентності здобувачів ЗВО. Теорія та практика психокорекції особистості : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 27 жовтня 2022 р. С.7-11.
 • Перша міжнародна науково-практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи». Тема доповіді «Актуальність проблеми збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної» (м. Умань, 07-08 жовтня 2020 р.).
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами». Тема доповіді «Вплив сім’ї на емоційну сферу дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти» (м. Вінниця, 10-11 грудня 2020 р.).
 • IV Всеукраїнські психологічні читання «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів». Тема доповіді «Формування емоційної стійкості як професійно важливої якості майбутнього практичного психолога» (м. Умань, 4 листопада 2020 р.).
 • Науково-практичний семінар «Особливості роботи психолога з метафоричними асоціативними картками Майстер клас». Тема доповіді «Використання метафоричних карток в роботі шкільного психолога» (м. Умань, 25 вересня 2020 р.).
 • Науково-практичний семінар «Психокорекція проблем спілкування учнівської молоді». Тема доповіді «Емоції і афекти, їх прояв у спілкуванні підлітків» (м. Умань, 21 жовтня 2020 р.).
 • Науково-практичний семінар «Проблеми шлюбу та сім’ї в сучасній психологічній науці». Тема доповіді «Вплив сім’ї на емоційну сферу особистості дитини» (м. Умань, 25 жовтня 2020 р.).
 • IІ Міжнародний науково-практичний симпозіум з інклюзивного туризму. Тема доповіді «Інклюзивний туризм як засіб впливу на емоційно-вольову сферу дітей з особливими потребами» (27 травня 2021р.).
 • XXIV Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до ЗНО з української мови і літератури». Тема доповіді «Емоційна стійкість учня як чинник успішного проходження ЗНО» (23 квітня 2021р. ).
 • Науково-практичний семінар «Психологія особистісного успіху». Тема доповіді «Емоційна стабільність як чинник успішності особистісної» (29 березня 2021 р.).
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами». Тема доповіді «Особливості розвитку та функціонування емоційно-вольової сфери дітей з особливими потребами» (17-18 листопада 2021 р.).
 • Науково-практичний семінар «Психологічні засади формування сучасного інклюзивного простору». Тема доповіді «Розвиток емоційного інтелекту у дітей з ООП».
 • Науково-практичний семінар «Особливості роботи психолога з МАК». Тема доповіді «МАК як елемент психотерапії в роботі з дітьми з ООП».
 • Мороз Л. І., Андрусик О. О. Характеристики емоційності викладача як чинник формування творчої особистості здобувачів вищої освіти. Scientific achievements of modern society : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 березня 2023 р. С. 121–125 (місто Куновіце, Чеська Республіка).
 • Андрусик О. О. Вплив гендерних особливостей на емоційну сферу особистості. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. матеріали VI Всеукраїнської науково–практичної онлайн-конференції з міжнародною участю. 31 травня 2023 р. С. 15–18 (м. Умань, Україна).
 • Андрусик О. О., Емоційне вигорання педагогів. Підтримка психологічного здоров’я особистості в умовах війни : матеріали VI Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів». 21 квітня 2023 р. С. 75–78. (м. Умань).
 • Андрусик О. О. Психологічні особливості емоційного вигорання у вчителів. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25-26 квітня 2023 р. С. 6–8. (м. Умань).
 • Андрусик О. О. Емоційний інтелект як необхідна складова процесу розвитку soft skills. Soft skills – невід’ємні аспекти розвитку та формування конкурентоспроможності сучасних студентів : матеріали науково-практичного семінару. 11 травня 2023 р. С. 4–6. (м. Умань).

Стажування (вітчизняні, міжнародні)

 • Участь в науковому стажуванні «Академічна доброчесність», при польсько-українській фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» спільно із Вищим Семінаріумом Духовним університетом UKSW, 18.10 – 26.11.2021 р., 180 год./6 кр. Сертифікат № KW-261121/004  (м. Варшава, Польща).
 • Успішно закінчила курс «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Форма навчання – дистанційна. Кількість годин – 30 год./1 кр. ЄКТС. Сертифікат виданий 01.12.2021р.).
 • МОН України, УДПУ імені Павла Тичини, курси підвищення кваліфікації за темою «Використання онлайн-інструментів для створення інтерактивних завдань» (12 по 24.12. 2021р.), сертифікат ПК №02125639/005441-21 (Кількість годин – 30 год./1 кр. ЄКТС).
 • Участь в курсі підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі», при центрі «Офіс підтримки вченого» та громадській організації «Інноваційний університет», 21.11 – 27.11.2022 р., 30 год./1 кр. Сертифікат № 1310  (м. Київ, Україна).
 • Участь у курсі підвищення кваліфікації «Психологічне забезпечення якості освіти», ДЗВО «Університет менеджменту освіти, на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», за очно-дистанційною формою навчання. 11.04 – 11.11.2022р., 180 год./ 6 кр. Свідоцтво № СП 35830447/2602-22 від 11.11.2022
 • Участь у курсах підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель» (проект AICE). Сертифікат CRT127, 150 год./5кр.ЄКТС. (листопад 2022 р. –  січень 2023 р.).

 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.

 • Член Всеукраїнської асоціації В.О. Сухомлинського
 • Член Української асоціації сімейних психологів (Сертифікат № СА-16, протокол №9 від 28.10.2020 р.)
 • Член громадської спілки «Національна психологічна асоціація» (М 19 №075303, 2021 р.)
 • Активна участь у роботі: науково-дослідної лабораторії «Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені А. І. Кагальняк»; наукової школи «Майбутній практичний психолог як активний суб’єкт психологічної практики» (керівник наукової школи – САФІН О.Д.).
 • Координатор Студентської агенції із забезпечення якості вищої освіти факультету соціальної та психологічної освіти
Апробація результатів дослідження