Вивчення досвіду проведення міжуніверситетських лекцій

27 квітня 2021

Під час проходження виробничої практики та в рамках співпраці Уманського державного університету імені Павла Тичини та Житомирського державного університету імені Івана Франка (проєкт “Запрошені професори в ЖДУ імені Івана Франка”) 13.04.2021 р. аспірантами та магістрантами спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки було відвідано лекцію Осадченко І. І., професорки УДПУ імені Павла Тичини, на тему «Сутність та суперечливі позиції сучасних понять «академічна доброчесність/академічна недоброчесність» у контексті наукової діяльності». Лекція була проведена на високому науково-методичному та теоретичному рівні. За допомогою мультимедійної презентації викладач доступно та інформативно розкрила поняття академічної доброчесності, психологічні причини порушення академічної доброчесності та вдавання до академічної недоброчесності. Викладач звернула увагу на різновиди вияву плагіату, що визначені у Законі України «Про освіту», приділивши більше уваги поняттю «самоплагіат». Учасники лекції були активними слухачами, ставили тематичні запитання, тому лекція мала елементи дискусії. Викладачем були зазначені критерії зарахування чи незарахування твору до плагіату, що має значення для досвідчених та молодих науковців.

Методика ведення лекції викладача дозволяла добре розуміти матеріал. Звернення до реальних життєвих ситуацій сприяло значному пожвавленню лекції. Викладачка уміло інтегрувала науковий виклад з демонстрацією практичних утілень проблем. Використання наочності та технічних засобів навчання, їх застосування дозволило не тільки доступно викласти навчальний матеріал і закріпити його, але і зекономити час. Під час читання лекції викладачка постійно застосовувала необхідні види діяльності для активізації пам’яті та мислення. Активність слухачів була досить висока і стабільна, оскільки всі були глибоко мотивовані Інною Іванівною щодо вивчення вказаної теми. Після закінчені лекції професорка зробила висновок та зорієнтувала щодо подальшої роботи та співпраці у площині оприлюдненої теми.

Сподіваємося, що такі – міжуніверситетські – лекції стануть традицією для освітянської спільноти України.

Підготувала аспірантка Антоніна Штурба


Фото новини: