Вивчення іноземної мови майбутніми психологами та соціальними працівниками

1 травня 2020

В Україні мовна освіта визнана одним із найголовніших складників вищої освіти. Без володіння іноземними мовами неможливо реалізувати соціальну та професійну мобільність людини. Завдяки світовій ролі англійської мови в сучасному світі попит на неї надзвичайно зріс. Англійську мову вивчають для міжнародного спілкування в усіх сферах науки, техніки, технологій, бізнесу та ін.

Вивчення іноземних мов забезпечується і в усіх освітніх програмах, які пропонує факультет психологічної та соціальної освіти УДПУ імені Павла Тичини. Молодший бакалавр та бакалавр вивчає іноземну мову протягом двох років. Викладання англійської мови забезпечують кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Свиридюк О.В., викладач Комар О.С. та кандидат педагогічних наук, старший викладач Загребнюк Ю.В. На першому курсі заняття відбуваються двічі на тиждень, завершується навчальний рік заліком. На другому курсі заняття проходять один раз на тиждень і завершується навчання іспитом.

Студенти мають можливість дізнатися про культурні та краєзнавчі особливості англомовних країн та, звичайно, отримати або поглибити і вдосконалити знання з граматики та лексики. Окрема увага приділяється використанню технічних засобів навчання та розвитку комунікативних здібностей. Викладачі використовують прогресивні методики викладання для того, щоб допомогти слухачам у спілкуванні іноземною мовою і зробити цікавим процес її вивчення.

Під час занять використовуються сучасні підручники, а саме «New Total English», «Граматика» та спеціально підібрані додаткові матеріали, наприклад, MyEnglishLab – електронний додаток до курсу. Окрім того студентам пропонуються різноманітні інтерактивні завдання, що роблять весь процес навчання захоплюючим і ефективним. Переконані, що завдяки своїй вмотивованості, організованості, допитливості, великому бажанню та натхненню, студенти ФСПО досягнуть успіху у вивченні іноземної мови.