Виробнича педагогічна практика у системі навчання в аспірантурі

29 вересня 2020

 

Виробнича педагогічна практика у системі навчання в аспірантурі є важливим компонентом практичної професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності у закладі вищої освіти й спрямована на набуття навичок здійснення освітнього процесу у ЗВО й формування вмінь викладацької діяльності, зокрема, викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної діяльності студентів, науково-методичної роботи.

З метою проведення науково-дослідної роботи в умовах, що максимально наближені до майбутньої професійної діяльності доктора філософії, здобувачі третього рівня вищої освіти були направлені на практику. 28 вересня 2020 року аспіранти факультету соціальної та психологічної освіти взяли участь у настановчій конференції щодо проходження виробничої практики.

Завідувачем відділом аспірантури та докторантури Колісніченко Поліною Тимофїївною було розкрито основні пункти Положення про виробничу педагогічну практику аспірантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Керівниками практикою (кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Албул І. В., кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології Данилевич Л. А, доцентом кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Ткачук М. М.) було розкрито зміст виробничої практики: ознайомлення із закладом вищої освіти та його матеріально-технічною базою; складання індивідуального плану роботи; відвідування, аналіз та підготовка лекційних, практичних та семінарських занять; виконання обов’язків куратора; відвідування та підготовка кураторських годин і т.д. Особлива увага була приділена звітній документації аспірантів.

Інженер з охорони праці Колісник В. Г. наголосив на дотриманні норм техніки безпеки під час проходження практики.

Сподіваємось, що на захисті практики здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зможуть якнайкраще розповісти про свій педагогічний досвід, який вони отримали під час практики.

Бажаємо успіху!


Фото новини: