Виробнича практика аспірантів

8 жовтня 2020

Відповідно до завдань практики, аспіранткою 3 року навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Танасійчук Юлією Миколаївною, було проведено лекційне заняття зі студентами І курсу факультету фізичного виховання на тему «Вікові особливості будови і функцій системи виділення людини».

Впродовж лекції студенти активно працювали, вступали у діалог із викладачем. Наочний матеріал та інтерактивні технології навчання, використані лекторкою, дали змогу здобувачам освіти в повному обсязі засвоїти нову навчальну інформацію. Юлією Миколаївною було створено сприятливий психолого-педагогічний клімат, тому на лекції панувала атмосфера співробітництва.

Заняття було чітко сплановане, його етапи логічно взаємопов’язані, що зумовило досягнення поставлених цілей.

Бажаємо Юлії Миколаївні успіхів у викладацькій та науковій діяльності!


Фото новини: