Виробнича практика аспірантів, які навчаються за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

15 жовтня 2020

Найважливішою складовою професійної підготовки аспірантів є виробнича практика, завдання, зміст, організаційні форми, методичне забезпечення якої сприяють ознайомленню аспірантів із специфікою педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти, оволодінню уміннями та навичками організації навчальної, виховної та наукової роботи зі студентами, проведенню науково-дослідної роботи в умовах, що максимально наближені до майбутньої професійної діяльності доктора філософії.

Вже другий тиждень поспіль в закладах вищої освіти проходять виробничу практику аспіранти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, які навчаються за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Викладачами кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,  постійно здійснюються консультації та супровід аспірантів під час ознайомлення  з університетом, документацією кафедри, формами та методами викладання дисциплін тощо. Так, нещодавно відбулася чергова зустріч відповідальної особи за практику, кандидата педагогічних наук, викладача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Ткачук Мирослави Михайлівни та  доцента кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доктора педагогічних наук  Бялик Оксаною Василівною з аспірантом ІІІ року навчання Віталієм Дубовиком. Під час консультації викладачі кафедри надали допомогу в підготовці та проведенні лекційного заняття, а також виховного заходу у закріпленій за аспірантом групі.


Фото новини: