Виховний захід для школярів студентами ФСПО

12 квітня 2016

Безымянный1

Тема виховного заходу «Залізна воля, сталевий характер». Цим виховним заходом ми хотіли розширити уявлення дітей про самовиховання, ознайомлення з методикою самовиховання; як формувати позитивну моральну оцінку таких якостей, як віра в себе, цілеспрямованість, воля, наполегливість, бажання працювати над собою; сприяти формуванню адекватної самооцінки; спонукати дітей до аналізу своїх вчинків, думок, почуттів, до самоспостереження, самопізнання, самовдосконалення.

Характер, незважаючи на свою багатогранність, лише одна зі сторін, але не вся особистість.

Безымянный3

Після проведення виховного заходу можна підбити такі підсумки:

  • Характер людини – це закріплена в індивіді система генералізованих узагальнених спонук. Характер людини – і передумова, і результат його реальної поведінки в конкретних життєвих ситуаціях.
  • Характер формується в процесі розвитку особистості як суб’єкта, активно включається в різноманітну сукупність суспільних відносин. Проявляючись у поведінці, у вчинках людини, характер у них же й формується. Основну роль у процесі формування характеру відіграє виховання.
  • Основу характеру утворюють не самі способи поведінки, а регулюючівідповідні пособи поведінки генералізовані спонукання, які в силу своєї генералізованого можуть абстрагуватися від окремих приватних ситуацій і закріплюватися в людині, в особистості.

Безымянный2

  • Витоки характеру людини і ключ до його формування – у спонукань і мотиви його діяльності. Ситуаційно обумовлений мотив або спонукання до того чи іншого вчинку – це і є особистісна риса характеру в його генезі.
  • Характер тісно пов’язаний зі спрямованістю особистості людини. Характер має своєю передумовою його темперамент. Темперамент і характер відмінні і разом з тим тісно пов’язані один з одним.
  • Характер визначається всім способом життя людини.
  • У характері укладена внутрішня логіка, взаємозв’язок визначають його властивостей та установок, відома необхідність і послідовність.