Всеукраїнська студентська наукова-практична конференція «Актуальні питання професійного розвитку та становлення майбутнього фахівця в сучасних умовах»

4 листопада 2019

З нагоди Дня соціального працівника  на факультеті соціальної та психологічної освіти відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання професійного розвитку та становлення майбутнього фахівця в сучасних умовах».

Організаторами стали Студентське наукове товариство факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Академія державної пенітенціарної служби України, Київський національний лінгвістичний університет, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимера Винниченка, Новокаховський гуманітарний інститут університет «Україна».

Було розкрито таку наукову проблематику конференції:

  1. Професійна освіта: теорія, методологія, практика.
  2. Проблеми і перспективи реформування системи освіти в Україні.
  3. Зміст, форми та методи підготовки фахівців.
  4. Вивчення проблем адаптації, дезадаптації та психокорекції в процесі самореалізації в майбутній професійній діяльності.
  5. Розвиток та становлення майбутнього фахівця в сучасних умовах.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція продемонструвала високий науковий рівень доповідей та повідомлень з різних аспектів досліджуваної проблеми. Більшість доповідей були присвячені важливим питання професійного становлення соціального фахівця і особливостей зовнішнього іміджу майбутніх практичних психологів у сучасному світі.


Фото новини: