Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Соціально-психологічні умови розвитку дітей і молоді в сучасному освітньому просторі»

25 квітня 2019

Науково-дослідницька діяльність студентів є невід’ємною складовою роботи ВНЗ і сприяє формуванню творчої особистості майбутнього фахівця. Вона дозволяє: забезпечити ефективне засвоєння та використання знань; закласти основи науково-дослідної роботи; найбільш повно реалізувати індивідуальний підхід у навчанні студентів та диференціювати їх спеціалізацію; залучати студентів до наукових досліджень і розв’язання виробничих, економічних та соціальних завдань; розвивати у студентів здатність до самостійних обґрунтованих суджень та висновків; використовувати самостійно здобуті наукові знання у динамічному середовищі господарювання підприємств, науково обґрунтовувати результати власної праці тощо.

23 квітня 2019 року на базі факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету була проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Соціально-психологічні умови розвитку дітей і молоді в сучасному освітньому просторі».

Напрямками роботи були:

  • Особливості сучасного освітнього простору, спрямованого на успішний розвиток дітей та молоді.
  • Особливості психологічної адаптації дітей і підлітків у закладах освіти.
  • Соціалізація дітей та молоді в сучасному освітньому просторі.
  • Соціально-педагогічні чинники становлення і розвитку особистості дитини в сучасному освітньому просторі.
  • Методологічні та методичні підходи розвитку особистості в сучасному освітньому просторі.
  • Ставлення молоді до здорового способу життя та шляхи залучення молоді до занять спортом.

До участі в конференції запрошувались студенти, магістранти та всі бажаючі з різних навчальних закладів.

Заявки на участь подали з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, КВНЗ КОР “Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького”, КВНЗ “Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка”, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Загалом пленарне засідання пройшло на високому рівні, студенти гідно представили свої навчальні заклади.

Дякуємо за участь всім навчальним закладам, та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!


Фото новини: