Всеукраїнський науково-методичний семінар «Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра»

11 жовтня 2017

У рамках Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми і перспективи», що відбулася 5-6 жовтня 2017 р. спільними зусиллями кафедри педагогіки та освітнього менеджменту та соціальної педагогіки і соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти, кафедри теорії початкової освіти факультету початкової освіти, Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було проведено Всеукраїнський науково-методичний семінар «Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра». Модератор семінару – к. пед. н., ст. викл. І. А. Дзюбенко.

Семінар продемонстрував тісний зв’язок нашого університету та загальноосвітніх навчальних закладів. По-перше, тому, що активну участь у ньому брали учителі м. Умані; по-друге, тому, що викладачі нашого університету презентували навчально-методичні посібники, видані для учителів-практиків. Так, к. пед. н., ст. викл. І. А. Дзюбенко схарактеризувала виховний потенціал створеного нею букварика. Д. пед. н., проф. І. І. Осадченко представила аудиторії слухачів опубліковані статті про майстерність розв’язання педагогічних ситуацій, казки-п’єски для розвитку творчих здібностей школярів. До виступів долучилися д. пед. н., проф. О. М. Коберник, який схарактеризував проблеми модернізації сучасної української школи та шляхи їх подолання; учителі та психологи ЗНЗ м. Умані.

Особлива увага була прикута до виступу гості із Республіки Білорусь, Тарантей Лариси Михайлівни, кандидата педагогічних наук, доцента, декана ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти», яка висловила захоплення з приводу відвідування нею зазначених заходів і загалом освітнім середовищем Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Сподіваємося, що такі семінари стануть традицією нашого факультету.