Всеукраїнський науково-практичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991-2017)»

25 травня 2018

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського за сприяння Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)». У заході взяли участь провідні вчені наукових установ НАПН України, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти різних регіонів України, музейні фахівці, докторанти, аспіранти, студенти та ін. Загалом понад 70 учасників.
У ході роботи семінару було розглянуто такі питання: характеристика джерельної бази про розвиток освіти в Україні (1991–2017), підходи до класифікації історико-педагогічних джерел означеного періоду, відображення модернізаційних процесів у галузі освіти в джерелах та історіографії, зарубіжні джерела та історіографія про трансформацію освіти в незалежній Україні.
 
У семінарі брали участь представники факультету Кравченко Оксана Олексіївна доктор педагогічних наук, професор,  декан факультету соціальної та психологічної освіти, та Коляда Наталія Миколаївна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
Також Наталія Миколаївна виступила на пленарному засіданні з доповіддю («Сучасна педагогічна історіографія про розвиток освіти в Україні»).