Всеукраїнський творчий навчально-методичний семінар «Психодидактичні ідеї А. С. Макаренка»

24 квітня 2018

У рамках Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» на базі Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського кафедри педагогіки та освітнього менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти, кафедри теорії початкової освіти факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 20 квітня 2018 року відбувся Всеукраїнський творчий навчально-методичний семінар «Психодидактичні ідеї А. С. Макаренка».

Модератор семінару – к. пед. н., доц. І. А. Дзюбенко.

Присутніх викладачів, студентів, запрошених науковців та вчителів захопив виступ студентів ІІ курсу факультету початкової освіти, які інсценізували уривок із «Педагогічної поеми» А. С. Макаренка.

Зарубіжні гості із Республіки Польща – професори Адам Масальський та Єва Куля – висловили захоплення щодо наукового рівня семінару та майстерності студентів нашого університету.

Сподіваємося, що такі творчо-методичні семінари стануть традицією нашого університету.


Фото новини: