Відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрантів освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки»

1 червня 2020

28 травня 2020 року на відеоплатформі ZOOM відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрантів освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки».

Здобувачі освітнього ступеня «магістр» підготували змістовні доповіді за результатами виконання досліджень, присвячені актуальним питанням формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами дистанційного навчання (Джога Дмитро), підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності (Кравчук Інна), патріотичного виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету (Качайло Юлія), формуванню професійної честі майбутніх педагогів (Шуляк Андрій) та ін.

Обмін теоретичними здобутками та набутим під час навчання досвідом науково-педагогічної діяльності сприяв активізації наукового мислення магістрантів, продукуванню перспективних ідей щодо  розвитку сучасної вищої освіти у руслі динамічних змін українського освітнього простору.

В обговоренні результатів випускних кваліфікаційних робіт члени екзаменаційної комісії відзначили науково-педагогічну зрілість магістрантів та їх готовність до професійної діяльності як викладачів закладу вищої освіти.


Фото новини: