Відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

19 листопада 2020

Відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 053 Психологія денна форма навчання в системі ZOOM на кафедрі психології 19 листопада 2020 року.

У ході захисту оцінювалася готовність роботи в цілому, відповідність змісту роботи її тематиці, ступінь та глибина розробки теми. Здобувачам вищої освіти ставилися запитання відповідно до змісту роботи, які виникали під час попереднього захисту. Заслуховувалися висновки наукових керівників про якість та стан готовності роботи до захисту.

За результатами попереднього захисту всі випускні кваліфікаційні роботи рекомендовані до захисту з умовою усунення недоліків, на які вказали викладачі кафедри.


Фото новини: