Відбулась Друга Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми і перспективи»

9 жовтня 2017

В УДПУ імені Павла Тичини 5-6 жовтня відбулась Друга Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми і перспективи» («Modernization of the educational environment problems and prospects»).

Ініціаторами проведення конференції від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини виступили: кафедри педагогіки та освітнього менеджменту та соціальної педагогіки і соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ,  кафедра теорії початкової освіти факультету початкової освіти, Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського.

Співорганізаторами науково-практичної конференції були: відділ дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, педагогічний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Державний заклад освіти «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Саскатчевана (Канада), Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Польща).

У роботі конференції взяли участь 233 науковці із 9 закордонних та 32 вітчизняних навчальних та наукових закладів.

Серед закордонних навчальних та наукових закладів: Берлінський університет імені Гумбольдта (Німеччина), Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Республіка Білорусь), Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Республіка Польща), Державний заклад освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Республіка Білорусь), Державний заклад освіти «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Республіка Білорусь), Казахська Академія спорту та туризму (Казахстан), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет іноземних мов та ділової кар’єри (Казахстан), Університет Саскатчевана (Канада).

Модератор конференціїОсадченко Інна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

На пленарному засіданні прозвучали доповіді, що викликали значний інтерес серед науковців і студентів, зокрема таких провідних дослідників України та зарубіжжя:

  • Скворцової Світлани, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри математики та методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВАРІАНТИ ПІЛОТУВАННЯ».
  • Васьківської Галини, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділом дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. «ТРИСУБ’ЄКТНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ».

  • Тарантей Лариси, кандидата педагогічних наук, доцента, декана ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти». «ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» (Республіка Білорусь).
  • Паламар Світлани, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, доцента кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка. «ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ».

  • Коберника Олександра, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. «СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧННЯ РІЗНОБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА».

У рамках конференції були проведені Всеукраїнські науково-методичні семінари:

  • «Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра – 5 жовтня (модератор – к. пед. н., ст. викл. І. А. Дзюбенко).
  • «Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод особистісного освітнього розвитку» – 6 жовтня (модератор – д. пед. н., проф. І. І. Осадченко).

За результатами роботи конференції обговорена і ухвалена резолюція, спрямована на вирішення актуальних питань, обговорюваних під час роботи науково-практичного заходу, видано збірник тез та готується до видання збірник фахових публікацій. Основна тематика представлених тез доповідей відповідає напрямам роботи конференції: історичні аспекти модернізації освітнього середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; методологія модернізації освітнього середовища; особливості сучасного виховного середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; сучасні підходи до удосконалення навчального процесу у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; основні тенденції формування змісту освіти в умовах модернізації освітнього середовища; дидактичне, психодидактичне та методичне забезпечення модернізації освітнього середовища; сучасні педагогічні технології у процесі модернізації освітнього середовища; проблеми управління навчальними закладами у період їх модернізації; діяльність соціально-психологічної служби у ЗНЗ та ВНЗ: історія та перспективи.

Гості конференції мали можливість ознайомитись з навчально-науковими лабораторіями університету, відвідати визначні місця м. Умані.