Відбулася он-лайн зустріч зі здобувачами 1,2 курсів

2 листопада 2020

30 жовтня 2020 року відбулася он-лайн зустріч зі здобувачами 1,2 курсів ОС «Молодший бакалавр» та ОС «Бакалавр» спеціальності «Соціальне забезпечення» денної та заочної форми навчання щодо розуміння контрольних заходів, оцінювання здобувачів та процедур оскарження та обговорення наявної політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій.

Г. В. Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з навчальної роботи познайомила здобувачів з нормативно-правовими документами, якими регламентується робота всіх учасників освітнього процесу у закладі, а саме:

  • Антикорупційною програмою;
  • Етичним кодексом;
  • Кодексом академічної доброчесності;
  • Положенням про організацію освітнього процесу;
  • Положенням про порядок переведення відрахування та поновлення здобувачі вищої освіти;
  • Положенням про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій.

На зустрічі була присутня О. О. Кравченко, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, яка наголосила, що деканат факультету своєчасно інформує про дати складання іспитів, а також на сайті факультету у розділі «Освітній процес» завжди можна ознайомитися із розкладом занять, розкладом екзаменів, графіком ліквідації академзаборгованості, переліком заліків та екзаменів, графіком ректорського комп’ютерного тестування.

Вже зовсім скоро відбудеться заліково-екзаменаційна сесія, хтось вперше складатиме іспити, для когось ця процедура є не новою.

То ж, ми бажаємо всім здобувачам успіху та хороших оцінок!


Фото новини: